Dosje javnega naročila NMV709/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Gradnje: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 26.771,68 EUR

NMV709/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.02.2015
NMV764/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 12.02.2015
NMV4187/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.07.2015
NMV4187/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.07.2015
    NMV4187/2015 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Storitve

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Datum objave: 9. 7. 2015
Številka objave: NMV4187/2015


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV709/2015, Gradnje: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve; datum objave: 10. 2. 2015 (NMV1)
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana, kontakt: suzana Šnajder, v roke: mag. Suzana Šnajder, tel.: +386 22341472, telefaks: +386 22341452, e-pošta: suzana.snajder@gov.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: suzana Šnajder, V roke: mag. Suzana Šnajder, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 22341472. Telefaks +386 22341452. E-pošta suzana.snajder@gov.si.
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: »Izdelava izvedbenega načrta za rekonstrukcijo podvoza Podklanc v km 64+528
in ureditev NPr v km 64+921 na regionalni železniški progi št. 34 Maribor-Prevalje-d.m.«
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Ministrstvo za promet je z odločbo št. 3752-47/2010/2-0006307, z dne 11.01.2011 določilo rok 29.08.2018, za ukinitev nivojskega prehoda javne poti JP 578200 preko regionalne železniške proge št. 34 Maribor-Prevalje-d.m., v km 64+921,20 (Podklanc) in ureditev LC 078131 ter obstoječega podvoza v km 64+528 v skladu s predpisi. Občina Dravograd planira v obdobju 2015-2016 izvedbo rekonstrukcije LC 078131 Podklanc-Dobrova. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo načrtuje rekonstrukcijo obstoječega podvoza in ukinitev obstoječega nivojskega križanja javne poti z železniško progo za cestni promet, ohrani pa se prehod za pešce zaradi bližine postajališča.

Podrobnejši opis storitve in druge zahteve so razvidne iz poglavja 5 - specifikacije.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
71200000 (Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 21944,00 EUR, brez DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV709/2015 z dne 10. 2. 2015
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 9. 7. 2015
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 4. 6. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 6
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: LINEAL d.o.o., Jezdarska ulica 3, SI-2000 Maribor.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 39900,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 21944,00 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 4 mesece.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA