Dosje javnega naročila JN12699/2013
Naročnik: ELES d.o.o., Ljubljana 
Blago: Oblačila, obutev, prtljaga in pribor
ZJNVETPS: Odprti postopek

JN12699/2013 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 07.10.2013
JN2380/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.02.2014
    JN12699/2013 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2013/S 198-342938
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Oblačila, obutev, prtljaga in pribor

Datum objave: 7. 10. 2013
Številka objave: JN12699/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELES d.o.o., Ljubljana, HAJDRIHOVA ULICA 2, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 14743000. Telefaks +386 14742502. E-pošta Nabava@Eles.si.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava osebne varovalne opreme po naslednjih sklopih:
Sklop_1: Delovna oblačila;
Sklop_2: Delovna oblačila sezonska;
Sklop_3: Delovna obutev;
Sklop_4: Čelade, rokavice, kape.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: RTP Beričevo.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava osebne varovalne opreme po naslednjih sklopih:
Sklop_1: Delovna oblačila;
Sklop_2: Delovna oblačila sezonska;
Sklop_3: Delovna obutev;
Sklop_4: Čelade, rokavice, kape.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 18000000 (Oblačila, obutev, prtljaga in pribor)
18143000 (Oprema za zaščito)
18830000 (Zaščitna obutev)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 400000,00 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik Sklep št. 3/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2013/S 074-124186 z dne 16. 4. 2013
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN4162/2013 z dne 12. 4. 2013
V.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: 3/2013
Št. sklopa: 1
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 6. 9. 2013
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: IVAL d.o.o., Predmeja 115, SI-5270 Ajdovščina.
Tel. +041 617866. Telefaks +386 53642324. E-pošta Ival@siol.net.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 112000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 112000,00 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeV.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: 3/2013
Št. sklopa: 2
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 6. 9. 2013
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: IVAL d.o.o., Predmeja 115, SI-5270 Ajdovščina.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 127000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 127000,00 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeV.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: 3/2013
Št. sklopa: 3
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 6. 9. 2013
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: IVAL d.o.o., Predmeja 115, SI-5270 Ajdovščina.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 133000,00 BGN, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 13300,00 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeV.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: 3/2013
Št. sklopa: 4
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 6. 9. 2013
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: IVAL d.o.o., Predmeja 115, SI-5270 Ajdovščina.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 28000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 28000,00 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeVI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELES d.o.o., Ljubljana, HAJDRIHOVA ULICA 2, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELES d.o.o., Ljubljana, HAJDRIHOVA ULICA 2, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 7. 10. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2380/2014, Blago: Oblačila, obutev, prtljaga in pribor; datum objave: 28. 2. 2014