Dosje javnega naročila JN1943/2015
Naročnik: NEK d.o.o. 
Blago: Rokavice za enkratno uporabo
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji po predhodni objavi

JN1943/2015 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 27.03.2015
    JN1943/2015 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Blago

Rokavice za enkratno uporabo

Datum objave: 27. 3. 2015
Številka objave: JN1943/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE NEK d.o.o., Vrbina 12, Kontakt: Nabava, SI-8270 Krško.
Tel. +386 74802464. Telefaks +386 74802528. E-pošta mateja.burgar-makovec@nek.si.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Zaščitna oprema v RNO za Remont 2015.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Zaščitna oprema v RNO za Remont 2015:
SKLOP 1: Zaščitne rokavice BETA,
SKLOP 2: Zaščitne rokavice lateks.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 18424300 (Rokavice za enkratno uporabo)
33141420 (Kirurške rokavice)
35113200 (Jedrska, biološka, kemična in radiološka zaščitna oprema)
35113400 (Zaščitna in varnostna oblačila)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 53200 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji po predhodni objavi
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN564/2015 (sklep 11/2015)
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN564/2015 z dne 27. 1. 2015
V.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: JN564/2015 (skl. 11/15)
Št. sklopa: 1
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 12. 3. 2015
V.1.2)Informacije o ponudbahV.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PRELET, d.o.o., Ulica Belokranjskega odreda 3, SI-8330 Metlika.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 56400 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 34800 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeV.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: JN564/2015 (skl.11/15)
Št. sklopa: 2
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 17. 3. 2015
V.1.2)Informacije o ponudbahV.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PEGO, d.o.o., Lava 2B, SI-3000 Celje.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 77600 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 18400 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeVI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke NEK d.o.o., Vrbina 12, SI-8270 Krško.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb NEK d.o.o., Vrbina 12, SI-8270 Krško.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 3. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE