Dosje javnega naročila JN7240/2015
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o. 
Storitve: Storitve vzdrževanja železniških tirov
ZJNVETPS: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 837.920,40 EUR

JN7240/2015 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 16.10.2015
JN7240/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.10.2015
JN7240/2015-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.10.2015
    JN7240/2015 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2015/S 204-371409
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve vzdrževanja železniških tirov

Datum objave: 16. 10. 2015
Številka objave: JN7240/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: Marjeta Močnik Gunde, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914577. Telefaks +386 12914822. E-pošta marjeta.mocnik-gunde@slo-zeleznice.si.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIŽelezniški promet
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

SŽ - ŽGP Ljubljana, d.d., Ob zeleni jami 2, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Strojno brušenje tirnic na območju RS (2015).
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Glavni kraj izvedbe: Celotno območje Republike Slovenije.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: - Strojno brušenje starih in novih tirnic z brusilnim vlakom,
- Meritve prečnega profila tirnic pred in po strojnem brušenju,
- Meritve valovitosti površine tirnic med in po strojnem brušenju tirnic,
- Meritve z vrtinčnimi tokovi “Head Sheck“ med in po strojnem brušenju tirnic,
- Meritve hrapavosti površine tirnice po strojnem brušenju tirnic,
- Predaja dnevnih poročil o opravljenem strojnem brušenju tirnic.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 50225000 (Storitve vzdrževanja železniških tirov)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 837920,40 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 82/15-RV
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2014/S 082-146456 z dne 28. 4. 2015
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN2543/2015 z dne 23. 4. 2015
V.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: 2-15-RV
Št. sklopa:
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 13. 7. 2015
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SPENO INTERNATIONAL SA, 26, Parc Château-Banquet, CH-1202 Geneva.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1006500 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 837920,40 EUR, z 22 % DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeVI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 10. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE