Dosje javnega naročila JN8815/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Razne inženirske storitve
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 10.361.042,00 EUR

JN8815/2015 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 15.12.2015
JN8815/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.12.2015
    JN8815/2015 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2015/S 244-444303
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Storitve

Razne inženirske storitve

Datum objave: 15. 12. 2015
Številka objave: JN8815/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Suzana Šnajder, V roke: mag.Suzana Šnajder, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 22341472. Telefaks +386 22341452. E-pošta suzana.snajder@gov.si.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIŽelezniški promet
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Aneks št. 4 za Dodatna dela in podaljšanje roka na predmetu naročila: Priglašeni organ (NoBo) za projekt »Razvoj ERTMS/ETCS na infrastrukturi koridorja D«
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Dodatna dela in podaljšanje roka na projektu Priglašeni organ (NoBo) za projekt »Razvoj ERTMS/ETCS na infrastrukturi koridorja D«.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71330000 (Razne inženirske storitve)
71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
71200000 (Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 103610,42 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 43001-9/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.
Številka obvestila v UL: 2015/S 226-412259 z dne 21. 11. 2015
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN8152/2015 z dne 19. 11. 2015
V.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: 43001-9/2015
Št. sklopa:
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 2. 12. 2015
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Bureau Veritas, d.o.o., Linhartova cesta 49A, SI-1000 Ljubljana.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 105480,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 103310,42 EUR, z 22 % DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeVI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 12. 2015
Utemeljite postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPS.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu s členom 40(3) Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPSe) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJNVETPS.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPS. Bureau Veritas je priglašeni organ na osnovi Direktive EU 2008/57 za TSI nadzor, vodenje in signalizacijo za certificiranje ETCS sistema na projektu Razvoj ERTMS/ETCS na infrastrukturi koridorja D. Po osnovni pogodbi je bilo predvideno certificiranje 7 odsekov (2 pilotna in 5 ostalih). Zaradi del na drugih projektih je bilo potrebno razdeliti celoten projekt na 9 odsekov, kar ob podpisu pogodbe ni bilo mogoče predvideti. Postaji Divača in M. Sobota ni mogoče certificirati v okviru posameznega odseka, ampak ju je potrebno certificirati posebej.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D2 – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Utemeljitev postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu