Dosje javnega naročila JN674/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Potrebščine za oskrbo z elektriko
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji po predhodni objavi
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 190.320,00 EUR

JN674/2015 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 02.02.2015
JN674/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2015
    JN674/2015 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Blago

Potrebščine za oskrbo z elektriko

Datum objave: 2. 2. 2015
Številka objave: JN674/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: RP 20 kV KOMEN – DOBAVA IN MONTAŽA PRIMARNE IN SEKUNDARNE OPREME.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: RP 20 kV Komen.
Sifra NUTS: SI023.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: DOBAVA IN MONTAŽA PRIMARNE IN SEKUNDARNE OPREME V RP 20 KV KOMEN.
Natančnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 31682000 (Potrebščine za oskrbo z elektriko)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 156000,00 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji po predhodni objavi
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 5-B/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN5388/2014 z dne 12. 5. 2014
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN6301/2014 z dne 4. 6. 2014
V.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: 5-B/2014
Št. sklopa:
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 7. 1. 2015
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: METRONIK ENERGIJA d.o.o., Stegne 9A, SI-1000 Ljubljana.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 270000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 156000,00 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeVI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 2. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE