Dosje javnega naročila JN1298/2016
Naročnik: NEK d.o.o. 
Blago: Oblačila, obutev, prtljaga in pribor
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji po predhodni objavi

JN1298/2016 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 25.02.2016
    JN1298/2016 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2016/S 041-068274
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Oblačila, obutev, prtljaga in pribor

Datum objave: 25. 2. 2016
Številka objave: JN1298/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE NEK d.o.o., Vrbina 12, Kontakt: Nabava, SI-8270 Krško.
Tel. +386 74802464. Telefaks +386 74802528. E-pošta mateja.burgar-makovec@nek.si.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: JN7881/15: Osebna varovalna oprema NEK za leto 2016 in 2017.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Osebna varovalna oprema NEK za leto 2016 in 2017.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 18000000 (Oblačila, obutev, prtljaga in pribor)
18140000 (Pribor za delovna oblačila)
18800000 (Obutev)
18830000 (Zaščitna obutev)
18444000 (Zaščitna pokrivala)
18444200 (Zaščitne čelade)
18141000 (Delovne rokavice)
18450000 (Spojni elementi (oblačilo))
18452000 (Varnostne zaponke)
33700000 (Izdelki za osebno nego)
33730000 (Izdelki za nego oči in korektivne leče)
33734000 (Očala)
33185000 (Slušni pripomočki)
35810000 (Oprema posameznika)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 390335,37 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji po predhodni objavi
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2015/S 218-398666 z dne 11. 11. 2015
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN7881/2015 z dne 9. 11. 2015
V.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: 3160106, 3160175, 3160176
Št. sklopa: 1
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 20. 1. 2016
V.1.2)Informacije o ponudbahV.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PEGO, d.o.o., Lava 2B, SI-3000 Celje.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 309531,88 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 338373,70 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeV.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: 3160108, 3160109
Št. sklopa: 2
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 20. 1. 2016
V.1.2)Informacije o ponudbahV.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ZAVAS d.o.o., Špruha 19, SI-1236 Trzin.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 37314,88 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 37768,47 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeV.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: 3160054
Št. sklopa: 3
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 20. 1. 2016
V.1.2)Informacije o ponudbahV.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: BOŠTJAN ŠTEFANČIČ S.P., Vegova ulica 15, SI-2325 Kidričevo.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 6930 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 6650 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeV.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: 3160053
Št. sklopa: 4
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 20. 1. 2016
V.1.2)Informacije o ponudbahV.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: RIMC d.o.o., Pot na Polšco 75, SI-8270 Krško.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 7700 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 7543,20 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeVI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke NEK d.o.o., Vrbina 12, SI-8270 Krško.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb NEK d.o.o., Vrbina 12, SI-8270 Krško.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 2. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE