Dosje javnega naročila JN7677/2014
Naročnik: NEK d.o.o. 
Storitve: Inženirske storitve
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji po predhodni objavi

JN7677/2014 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 16.07.2014
    JN7677/2014 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Storitve

Inženirske storitve

Datum objave: 16. 7. 2014
Številka objave: JN7677/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE NEK d.o.o., Vrbina 12, Kontakt: Nabava, V roke: Vlasta Kozole, SI-8270 Krško.
Tel. +386 74802489. Telefaks +386 74922888. E-pošta vlasta.kozole@nek.si.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izvajanje aktivnosti zagotavljanja kakovosti v NE Krško v 2014 in 2015 s področja instrumentacije in kontrole
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: NE Krško
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Izvajanje aktivnosti zagotavljanja kakovosti v NE Krško v 2014 in 2015 s področja instrumentacije in kontrole
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71300000 (Inženirske storitve)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 131038 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji po predhodni objavi
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 3140885
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN4314/2014 z dne 10. 4. 2014
V.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: 3140885
Št. sklopa:
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 15. 5. 2014
V.1.2)Informacije o ponudbahV.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: institut za elektroprivredu i energetiku , d.d., Zagreb, Ul.Grada Vukovara 37, HR-10000 Zagreb.
Tel. +385 16170462. E-pošta direktor@ie-zagreb.hr.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 131038 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 131038 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeVI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke NEK d.o.o., Vrbina 12, SI-8270 Krško.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb NEK d.o.o., Vrbina 12, SI-8270 Krško.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 7. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE