Dosje javnega naročila JN9955/2014
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Energetski števci
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji po predhodni objavi

JN9955/2014 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 13.10.2014
    JN9955/2014 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2014/S 201-355961
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Energetski števci

Datum objave: 13. 10. 2014
Številka objave: JN9955/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Elektronski števci električne energije.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI023.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava elektronskih števcev električne energije. Tehnične karakteristike so opisane v razpisni dokumentaciji.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 38551000 (Energetski števci)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 503112,00 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji po predhodni objavi
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 11-B/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2014/S 131-234947 z dne 11. 7. 2014
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN7347/2014 z dne 8. 7. 2014
V.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: 11-B/2014
Št. sklopa: 1
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 25. 9. 2014
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: J - RUPERT d.o.o., Litostrojska cesta 40A, SI-1000 Ljubljana.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 210000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 227890,00 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeV.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: 11-B/2014
Št. sklopa: 2
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 25. 9. 2014
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: LANDIS+GYR d.o.o., Poslovna cona A 2, SI-4208 Šenčur.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 280000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 27522,00 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeVI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 13. 10. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE