Dosje javnega naročila JN6510/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Terenska vozila
ZJNVETPS: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 207.096,51 EUR

JN6510/2015 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 21.09.2015
JN6510/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2015
JN6510/2015-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2015
JN6510/2015-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2015
JN6510/2015-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2015
JN6510/2015-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2015
JN6510/2015-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2015
JN6510/2015-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2015
    JN6510/2015 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2015/S 185-336322
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Terenska vozila

Datum objave: 21. 9. 2015
Številka objave: JN6510/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Vozila z nizkimi emisijami
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava vozil z nizkimi emisijami.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34113200 (Terenska vozila)
34113000 (Vozila s pogonom na štiri kolesa)
34100000 (Motorna vozila)
34136100 (Lahka dostavna vozila)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 207096,51 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 4-B/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2015/S 094-171300 z dne 16. 5. 2015
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN3008/2015 z dne 13. 5. 2015
V.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila:
Št. sklopa: 1
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 18. 8. 2015
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Trgo ABC d.o.o., Istrska cesta 12, SI-6000 Koper - Capodistria.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 42000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 32940,00 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeV.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila:
Št. sklopa: 2
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 18. 8. 2015
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, SI-1000 Ljubljana.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 13000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 6500,00 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeV.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila:
Št. sklopa: 3
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 18. 8. 2015
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, SI-1000 Ljubljana.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 63000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 38949,33 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeV.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila:
Št. sklopa: 4
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 18. 8. 2015
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, SI-1000 Ljubljana.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 25000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 16306,58 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeV.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila:
Št. sklopa: 5
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 18. 8. 2015
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, SI-1000 Ljubljana.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 43000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 32005,60 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeV.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila:
Št. sklopa: 6
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 18. 8. 2015
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Trgo ABC d.o.o., Istrska cesta 12, SI-6000 Koper - Capodistria.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 26700,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 24580,00 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeV.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila:
Št. sklopa: 7
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 18. 8. 2015
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: AVTO select d.o.o., Industrijska cesta 9, SI-5000 Nova Gorica.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 90000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 55815,00 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeVI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 20. 9. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE