Dosje javnega naročila JN8009/2015
Naročnik: NEK d.o.o. 
Blago: Funkcijska oblačila
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN8009/2015 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 12.11.2015
    JN8009/2015 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2015/S 222-405302
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Funkcijska oblačila

Datum objave: 12. 11. 2015
Številka objave: JN8009/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE NEK d.o.o., Vrbina 12, Kontakt: Nabava, SI-8270 Krško.
Tel. +386 74802464. Telefaks +386 74802528. E-pošta mateja.burgar-makovec@nek.si.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Zaščitna oblačila za delo v RNO, SKLOP 1: Kombinezon BETA
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Zaščitna oblačila za delo v radiološko nadzorovanih območjih (RNO) NEK 2015, SKLOP 1: Kombinezon BETA
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 18222000 (Funkcijska oblačila)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 103500 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik Sklep št. 146/15, SKLOP 1
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.
Številka obvestila v UL: 2015/S 201-364890 z dne 16. 10. 2015
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN7101/2015 z dne 12. 10. 2015
V.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: Skl. št. 146/15
Št. sklopa: 1
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 9. 10. 2015
V.1.2)Informacije o ponudbahV.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: FINTAX d.o.o., Borštnikova ulica 100, SI-2000 Maribor.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 104655 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 103500 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeVI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke NEK d.o.o., Vrbina 12, SI-8270 Krško.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb NEK d.o.o., Vrbina 12, SI-8270 Krško.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 11. 2015
Utemeljite postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPS.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu s členom 40(3) Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPSd) Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji direktive in ZJNVETPS.


2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPS. V letu 2015 je naročnik, zaradi novonastale situacije poškodbe gorivnih palic in posledično zelo povečane potrebe po uporabi zaščitne opreme v radiološko nadzorovanem območju (ALARA planiranje) ter pozneje še zaradi ponovne zaustavitve elektrarne in velikokratnih vstopov v reaktorsko zgradbo (RB), potrošil velik del nabavljene zaščitne opreme, ki jo je sicer planiral kot rezervo za normalno delo v RNO. Zaradi ponovne vzpostavitve potrebne rezerve za primer neplaniranih del, kakor tudi za normalno delo, je potrebna nujna izvedba dobave zaščitnih oblačil navedenih na Zahtevku št. 8152088.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D2 – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Utemeljitev postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu