Dosje javnega naročila JN7193/2014
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Poklicna oblačila
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji po predhodni objavi

JN7193/2014 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 02.07.2014
    JN7193/2014 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Blago

Poklicna oblačila

Datum objave: 2. 7. 2014
Številka objave: JN7193/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Osebna varovalna oprema
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Naročeno blago mora biti dostavljeno na De naročnika (Tolmin, Nova Gorica, Sežana, Koper)
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava osebne varovalne opreme (letna oblačila, varovalna obutev, zimska oblačila, zaščitne rokavice)
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 18110000 (Poklicna oblačila)
18220000 (Oblačila, odporna proti vremenskim vplivom)
18830000 (Zaščitna obutev)
18141000 (Delovne rokavice)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 64856,42 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji po predhodni objavi
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 1-B/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN588/2014 z dne 15. 1. 2014
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN1125/2014 z dne 29. 1. 2014
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN1188/2014 z dne 30. 1. 2014
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN1449/2014 z dne 5. 2. 2014
V.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: 1
Št. sklopa: 1
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 12. 5. 2014
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ZAŠČITA PTUJ d.o.o., Rogozniška cesta 13, SI-2250 Ptuj.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 26843,34 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 15269,62 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeV.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: 2
Št. sklopa: 2
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 12. 5. 2014
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ASTEKO d.o.o., Vojkova cesta 58, SI-1000 Ljubljana.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 18827,16 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 17259,50 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeV.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: 3
Št. sklopa: 3
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 12. 5. 2014
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ASTEKO d.o.o., Vojkova cesta 58, SI-1000 Ljubljana.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 40794,44 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 29233,30 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeV.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: 4
Št. sklopa: 4
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 12. 5. 2014
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 6
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: GRIP TRG d.o.o., Pot na mah 13, SI-1000 Ljubljana.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3432,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 3094,00 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeVI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 7. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE