Dosje javnega naročila JN5384/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Gradnje: Inštalacijska dela pri gradnjah
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 25.274,79 EUR

JN5384/2015 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 07.08.2015
JN5384/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.09.2015
    JN5384/2015 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Gradnje

Inštalacijska dela pri gradnjah

Datum objave: 7. 8. 2015
Številka objave: JN5384/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dodatna dela za monterske bokse v Kopru.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Sifra NUTS: SI024.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Dodatna dela pri gradnji monterskih boksov v Kopru.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 20717,04 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 11-G/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN4805/2015 z dne 16. 7. 2015
V.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila:
Št. sklopa:
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 28. 7. 2015
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: GRAPRI d.o.o., Kersnikova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 20717,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 20717,04 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeVI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 7. 8. 2015
Utemeljite postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPS.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu s členom 40(3) Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPSe) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJNVETPS.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPS. Prvotno javno naročilo za izgradnjo monterskih boksov v Kopru (NMV5444/2014) je bilo izvedeno po postopku oddaje naročila male vrednosti. Predmetno javno naročilo pa se odda po postopku s pogajanji brez predhodne objave zaradi ugotovitve, da je med izvajanjem prvotnega javnega naročila prišlo do nepredvidenih tehničnih izboljšav, ki niso bile zajete v fazi projektiranja niti pri izdelavi razpisne dokumentacije. Zato so potrebna dodatna dela, in sicer:
• izvedba AB tlakov v garažah
• prestavitev vodovodne instalacije
• sprememba izvedbe elektro instalacij
Pri izvajanju gradbenih del »Ureditev monterskih boksov« se je naročnik odločil, da bo oddal tudi dodatna gradbena dela, ki niso bila zajeta v prvotnem javnem naročilu. Izbrani izvajalec gradbenih del GRAPRI gradbena operativa d.o.o. iz Ljubljane, je podal ponudbo za nepredvidljiva in spremenjena dela pri ureditvi monterskih boksov na enoti v Kopru.
Na podlagi zgoraj navedenega, se je naročnik odločil oddati predmetno javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, skladno s šesto točko prvega odstavka 35. člena ZJNVETPS. S ponudnikom GRAPRI gradbena operativa d.o.o. iz Ljubljane se je naročnik pogajal za končno ceno in javno naročilo oddal.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D2 – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Utemeljitev postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu