Dosje javnega naročila JN3245/2014
Naročnik: NEK d.o.o. 
Blago: Specialna delovna oblačila
ZJNVETPS: Odprti postopek

JN3245/2014 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 19.03.2014
    JN3245/2014 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Blago

Specialna delovna oblačila

Datum objave: 19. 3. 2014
Številka objave: JN3245/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE NEK d.o.o., Vrbina 12, Kontakt: Miljenko Marčetić, V roke: Miljenko Marčetić, SI-8270 Krško.
Tel. +386 74802286. Telefaks +386 74921528. E-pošta miljenko.marcetic@nek.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://nek.si
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izdelava in dobava oblačil za osebja varovanja.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Nuklearna Elektrarna Krško.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Izdelava in dobava oblačil za osebja varovanja.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 18130000 (Specialna delovna oblačila)
18210000 (Plašči)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročilIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 3140499
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN1499/2014 z dne 6. 2. 2014
V.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: 3140499
Št. sklopa:
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 14. 3. 2014
V.1.2)Informacije o ponudbahV.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: UNI&FORMA d.o.o., Ljubljanska cesta 48, SI-1236 Trzin.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 102822,90 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 102822,90 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeVI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke NEK d.o.o., Vrbina 12, SI-8270 Krško.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb NEK d.o.o., Vrbina 12, SI-8270 Krško.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 3. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE