Dosje javnega naročila JN2061/2008
Naročnik: Elektro-Slovenija 
Storitve: Storitve čiščenja stavb
ZJNVETPS: Odprti postopek

JN2061/2008 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 20.03.2008
JN3171/2008 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.04.2008
    JN3171/2008 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve čiščenja stavb

Datum objave: 25. 4. 2008
Številka objave: JN3171/2008


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN2061/2008, Storitve: Storitve čiščenja stavb; datum objave: 20. 3. 2008 (EU 5 - SL)
Naročnik: Elektro-Slovenija, Hajdrihova 2, SI-1000 Ljubljana, kontakt: Roman Plahutnik, tel.: 00386 1 474 3545, telefaks: 00386 1 474 2502, e-pošta: roman.plahutnik@eles.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 74731000 (Storitve čiščenja stavb)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2008/S 57-077298 z dne 21. 3. 2008
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Dodatne informacije.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Objava se ne sklada z izvirnimi informacijami, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V izvirnem obvestilu.
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)Druge dodatne informacije Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=27424
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 4. 2008

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN2061/2008), na katero se nanaša to obvestilo.