Dosje javnega naročila NMV330/2013
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Storitve: Razne storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV330/2013 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.02.2013
NMV892/2013 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.04.2013
    NMV892/2013 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Storitve

Razne storitve

Datum objave: 17. 4. 2013
Številka objave: NMV892/2013


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV330/2013, Storitve: Razne storitve; datum objave: 12. 2. 2013 (NMV1)
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Zvonka Planinec, tel.: +386 014788337, telefaks: +386 014788036, e-pošta: zvonka.planinec@gov.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Zvonka Planinec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788337. Telefaks +386 014788036. E-pošta zvonka.planinec@gov.si.
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Zunanja kontrola kvalitete nad izvajanjem del: gradnja obvoznice Šmartno pri Litiji
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Zunanja kontrola kvalitete nad izvajanjem del: gradnja obvoznice Šmartno pri Litiji
I.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 98300000 (Razne storitve)
I.6)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 17081,28 EUR, z 20 % DDV
I.7)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.8)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013; razvojne prioritete: prometna infrastruktura ESRR; prednostne usmeritve: področje cest.
I.9)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV330/2013 z dne 12. 2. 2013
I.10)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.11)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 4. 2013
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 20. 3. 2013
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 2
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE, Dimičeva ulica 12, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 17958,98 EUR, z 20 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 17081,28 EUR, z 20 % DDV
Trajanje pogodbe: 32 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA