Dosje javnega naročila JN5214/2010
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na mostu
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN5214/2010 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.06.2010
JN6341/2010 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2010
    JN6341/2010 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela na mostu

Datum objave: 16. 7. 2010
Številka objave: JN6341/2010


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN5214/2010, Gradnje: Gradbena dela na mostu; datum objave: 18. 6. 2010 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Špela Knol, v roke: Špela Knol, tel.: 01 306 44 46, telefaks: 01 306 44 07, e-pošta: spela.knol@ljubljana.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45221110 (Gradbena dela na mostu)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Dodatne informacije.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna V obojem.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Mesto besedila, ki ga je treba spremeniti: IV.2.1) Merila za oddajo
Namesto: najnižja ponudba
Beri: Ekonomska najugodnejša ponudba
VI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolne dokumentacije
Namesto: 14. 7. 2010 15:00
Beri: 20. 7. 2010 15:00

Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje:
Namesto: 20. 7. 2010 9:00
Beri: 27. 7. 2010 9:00

Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
Namesto: 20. 7. 2010 11:00
Beri: 27. 7. 2010 11:00
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)Druge dodatne informacije Spremenjena razpisna dokumentacija.
Spremenjeni popisi del.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2010/7/6793-239724420794976/Razpis_most_H
radeckega.zip

VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 7. 2010

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN5214/2010), na katero se nanaša to obvestilo.