Dosje javnega naročila JN8322/2011
Naročnik: OBČINA OPLOTNICA 
Storitve: Storitve cestnega prevoza
ZJN-2: Odprti postopek

JN8322/2011 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.07.2011
JN9035/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.08.2011
JN9638/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.08.2011
    JN9638/2011 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Storitve

Storitve cestnega prevoza

Datum objave: 25. 8. 2011
Številka objave: JN9638/2011


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN8322/2011, Storitve: Storitve cestnega prevoza; datum objave: 22. 7. 2011 (EU 2 - SL)
Naročnik: OBČINA OPLOTNICA, GORIŠKA CESTA 4, SI-2317 OPLOTNICA, kontakt: ga. Irena Cehtl, v roke: ga. Irena Cehtl, tel.: 02 845 09 00, telefaks: 02 845 09 09, e-pošta: obcina.oplotnica@siol.net
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna V obojem.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)Druge dodatne informacije Naročnik objavlja spremenjeno ter dopolnjeno razpisno dokumentacijo. Spremembe se nanašajo predvsem na predmet javnega naročila.
Ponudnike se poziva, da pri pripravi ponudbe v polnosti upoštevajo predmetni popravek. V kolikor ponudnik pri pripravi ponudbe le – tega ne bo upošteval, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudb.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2011/8/7231-97900723452672/RAZPISNA_DOKUM
ENTACIJA.zip

VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 8. 2011

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN8322/2011), na katero se nanaša to obvestilo.