Dosje javnega naročila JN5556/2012
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN5556/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.05.2012
JN7002/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.06.2012
    JN7002/2012 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 28. 6. 2012
Številka objave: JN7002/2012


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN5556/2012, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 24. 5. 2012 (EU 2 - SL)
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA, Štembalova ulica 2A, SI-1000 Ljubljana, kontakt: Irena Stopar Kavčič, v roke: Irena Stopar Kavčič, tel.: 01 306 44 33, telefaks: 01 306 44 07, e-pošta: irena.stopar@ljubljana.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2012/S 101-167950 z dne 30. 5. 2012
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)Druge dodatne informacije Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/6/1946-208236577134048/POPISI_ZIVIL_
28.6.2012.xls_PRAVI.zip

VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 6. 2012

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN5556/2012), na katero se nanaša to obvestilo.