Dosje javnega naročila JN12506/2010
Naročnik: OBČINA OPLOTNICA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Odprti postopek

JN12506/2010 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.12.2010
JN93/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.01.2011
JN114/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.01.2011
JN161/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.01.2011
JN342/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.01.2011
JN379/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.01.2011
JN1187/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.02.2011
    JN379/2011 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 13. 1. 2011
Številka objave: JN379/2011


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN12506/2010, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 24. 12. 2010 (EU 2 - SL)
Naročnik: OBČINA OPLOTNICA, GORIŠKA CESTA 4, SI-2317 OPLOTNICA, e-pošta: irenac.obcina.oplotnica@siol.net
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45000000 (Gradbena dela)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
Dodatne informacije.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Objava se ne sklada z izvirnimi informacijami, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Mesto besedila, ki ga je treba spremeniti: III.2.3) Tehnična sposobnost
Namesto: 30. Ponudnik zagotavlja, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika ter ima pridobljene certifikate oziroma izjave o skladnosti za slovensko tržišče, kot je zahtevano v poglavju 4. Popisi del in tehnična specifikacija.
Dokazilo: izjava o dobavi, montaži ter skladnosti opreme. (OBR-16)
Beri: 30. Ponudnik zagotavlja, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika ter ima pridobljen certifikat o skladnosti opreme za vrtce.
Dokazilo: izjava o dobavi, montaži ter skladnosti opreme. (OBR-16)

Mesto besedila, ki ga je treba spremeniti: III.2.3) Tehnična sposobnost
Namesto: 31. Pred podpisom pogodbe bo naročnik od izbranega ponudnika zahteval, da ta predloži certifikate oziroma izjave o skladnosti opreme za slovensko tržišče.
Dokazilo: izjava o dobavi, montaži ter skladnosti opreme. (OBR-16)
Beri: 31. Naročnik bo od najugodnejšega ponudnika zahteval predložitev certifikata o skladnosti opreme za vrtce.
Dokazilo: izjava o dobavi, montaži ter skladnosti opreme. (OBR-16)
VI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)Druge dodatne informacije Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da so vsi normativi in standardi, ki so v tehnični specifikaciji, tehničnih poročilih in popisih opreme označeni s številkami, brezpredmetni!
Ponudba bo popolna in pravilna, če bo ponudnik predložil podpisano Izjavo (OBR-16), da ima za pridobljen certifikat o skladnosti opreme za vrtce. Izjava (OBR-16) z upoštevano spremembo je dosegljiva na www.sib-mb.si.

Ta objava in njena priloga sta sestavni del razpisne dokumentacije.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.sib-mb.si
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 13. 1. 2011

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN12506/2010), na katero se nanaša to obvestilo.