Dosje javnega naročila NMV746/2015
Naročnik: SB M. SOBOTA 
Blago: Plini za medicinske namene
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 107.661,75 EUR

NMV746/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.02.2015
NMV911/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 20.02.2015
NMV2346/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.04.2015
NMV2346/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2015
NMV2346/2015-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2015
    NMV2346/2015 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Blago

Plini za medicinske namene

Datum objave: 30. 4. 2015
Številka objave: NMV2346/2015


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV746/2015, Blago: Plini za medicinske namene; datum objave: 12. 2. 2015 (NMV1)
Naročnik: SB M. SOBOTA, ULICA DR. VRBNJAKA 006, SI-9000 MURSKA SOBOTA, kontakt: Nabavna služba, v roke: mag. Andreja Stepanovič, tel.: +386 25123128, telefaks: +386 25302233, e-pošta: andreja.stepanovic@sb-ms.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: SB M. SOBOTA, ULICA DR. VRBNJAKA 006, Kontakt: Nabavna služba, V roke: mag. Andreja Stepanovič, SI-9000 MURSKA SOBOTA.
Tel. +386 25123128. Telefaks +386 25302233. E-pošta andreja.stepanovic@sb-ms.si.
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Medicinski in tehnični plini.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: 1.SKLOP: Medicinski kisik
2.SKLOP: Medicinski plini I.
3.SKLOP: Medicinski plini II.
4.SKLOP: Tehnični plini
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 24111500 (Plini za medicinske namene)
24110000 (Tehnični plini)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 107661,75 EUR, z 9,5 % DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV746/2015 z dne 12. 2. 2015
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 4. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 8. 4. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MESSER SLOVENIJA d.o.o., Jugova ulica 20, SI-2342 Ruše.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 90000 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 83654,30 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 24 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 2
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 8. 4. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MESSER SLOVENIJA d.o.o., Jugova ulica 20, SI-2342 Ruše.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 30000,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 19349,06 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 24 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 3
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 8. 4. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SPG - SOL PLIN GORENJSKA d.o.o., Cesta železarjev 8, SI-4270 Jesenice.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5000,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 2796,63 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 24 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 4
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 8. 4. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MESSER SLOVENIJA d.o.o., Jugova ulica 20, SI-2342 Ruše.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5000,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 1861,76 EUR, z 22 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 24 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA