Dosje javnega naročila JN10665/2011
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Pisarniški material
ZJN-2: Odprti postopek

JN10665/2011 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.09.2011
JN11994/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.10.2011
JN12245/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.10.2011
JN12549/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.11.2011
JN14493/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.12.2011
    JN11994/2011 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Blago

Pisarniški material

Datum objave: 20. 10. 2011
Številka objave: JN11994/2011


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN10665/2011, Blago: Pisarniški material; datum objave: 20. 9. 2011 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 001, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Alenka Mihelčič, v roke: Alenka Mihelčič, tel.: 306 44 04, telefaks: 306 44 07, e-pošta: alenka.mihelcic@ljubljana.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 30192700 (Pisarniški material)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2011/S 183-299421 z dne 23. 9. 2011
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)Druge dodatne informacije Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2011/10/2104-256604196458880/vprasanje_2_
seznam_tiskalnikov.zip

VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 10. 2011

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN10665/2011), na katero se nanaša to obvestilo.