Dosje javnega naročila JN2775/2010
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na mostu
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN2775/2010 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.04.2010
JN3723/2010 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.05.2010
JN3837/2010 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.05.2010
JN4154/2010 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.05.2010
JN4312/2010 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.05.2010
    JN3837/2010 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela na mostu

Datum objave: 13. 5. 2010
Številka objave: JN3837/2010


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN2775/2010, Gradnje: Gradbena dela na mostu; datum objave: 8. 4. 2010 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Cvetka Erzin, v roke: Cvetka Erzin, tel.: 01 306 44 03, telefaks: 01 306 44 07, e-pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45221110 (Gradbena dela na mostu)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V izvirnem obvestilu.
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje
Namesto: 20. 5. 2010 1:00
Beri: 28. 5. 2010 10:00

Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: Pogoji odpiranja ponudb
Namesto: 20. 5. 2010 11:00
Beri: 28. 5. 2010 11:00
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestilu
Mesto besedila, ki ga je treba dodati: Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Besedilo, ki ga je treba dodati: Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevajte preko Portala javnih naročil RS do vključno 18.5.2010. Naročnik bo pojasnila posredoval najpozneje 6 (šest) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
VI.4)Druge dodatne informacijeVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 13. 5. 2010

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN2775/2010), na katero se nanaša to obvestilo.