Dosje javnega naročila JN5348/2011
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN5348/2011 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.05.2011
JN5718/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.05.2011
JN6116/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.06.2011
JN6200/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.06.2011
    JN5718/2011 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 30. 5. 2011
Številka objave: JN5718/2011


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN5348/2011, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 20. 5. 2011 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Ana Gazvoda, tel.: 01 306 4401, telefaks: 01 306 4407, e-pošta: ana.gazvoda@ljubljana.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45000000 (Gradbena dela)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)Druge dodatne informacije OBJAVLJAMO NOVE, POPRAVLJENE POPISE, V KATERIH SMO IZLOČILI ZUNANJE IGRIŠČE IN DOPOLNILI NEKATERE POSTAVKE.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2011/5/6906-232247539473984/Rekapitulacij
a4_5_2011SRPI30.5.2011.zip

VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 5. 2011

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN5348/2011), na katero se nanaša to obvestilo.