Dosje javnega naročila JN5348/2011
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN5348/2011 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.05.2011
JN5718/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.05.2011
JN6116/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.06.2011
JN6200/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.06.2011
    JN6116/2011 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 7. 6. 2011
Številka objave: JN6116/2011


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN5348/2011, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 20. 5. 2011 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Ana Gazvoda, tel.: 01 306 4401, telefaks: 01 306 4407, e-pošta: ana.gazvoda@ljubljana.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45000000 (Gradbena dela)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna V obojem.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV.3.4.) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje
Namesto: 9. 6. 2011 9:00
Beri: 15. 6. 2011 12:00

Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV.3.8.) Pogoji odpiranja ponudb
Namesto: 9. 6. 2011 10:00
Beri: 15. 6. 2011 13:00
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)Druge dodatne informacije PODALJŠUJEMO ROK ZA ODDAJO PONUDB IN SICER DO 15.6. 2011 DO 12.00 URE.
JAVNO ODPIRANJE PONUDB BO POTEKALO DNE 15.6. 2011 OB 13.00 URI.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2011/6/6906-304240918534368/GOI_DELA_-_PO
KRITO_IGRISCE_-_RD.zip

VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 7. 6. 2011

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN5348/2011), na katero se nanaša to obvestilo.