Dosje javnega naročila JN4452/2012
Naročnik: VRTEC ČRNUČE 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN4452/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.04.2012
JN5874/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.06.2012
    JN5874/2012 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 1. 6. 2012
Številka objave: JN5874/2012


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN4452/2012, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 24. 4. 2012 (EU 2 - SL)
Naročnik: VRTEC ČRNUČE, Dunajska cesta 400, SI-1231 Ljubljana - Črnuče, kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, v roke: ga. Meta Bizjak, tel.: +386 (0)1 306 44 42, telefaks: +386 (0)1 306 44 07, e-pošta: meta.bizjak@ljubljana.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2012/S 83-136104 z dne 28. 4. 2012
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje
Namesto: 5. 6. 2012 10:00
Beri: 8. 6. 2012 10:00

Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV.3) Pogoji odpiranja ponudb
Namesto: 5. 6. 2012 13:00
Beri: 8. 6. 2012 13:00
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)Druge dodatne informacije Naročnik s popravkom podaljšuje rok za oddajo ponudb na 8.6.2012 do 10:00 ure in datum odpiranja ponudb na pričetek dne 8.6.2012 do 13.00 ure. Roke podaljšuje iz razloga možnosti priprave ustrezne ponudbe ponudnikom zaradi odgovorov na vprašanja, ki so bili objavljeni dne 1.6.2012

Ponudniki, ki so že oddali ponudbe lahko zaradi popravka postopajo v skladu s 16. točko I. dela razpisne dokumentacije številka 430-313/2012-4 z dne 23.4.2012. Že oddano ponudbo lahko:
1 umaknejo in oddajo novo ALI
2. pošljejo spremembo ponudbe (ustrezna označitev!) - v spremembo vložijo nov ponudben obrazec (priloga 8) (če se spreminja ponujena vrednost 12.11 sklopa) in predračunski obrazec.

Dovoljena veljavnost prilog, ki je vezana na rok za oddajo ponudb, bo naročnik upošteval glede na določen datum odpiranja ponudb dne 5.6.2012.
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 6. 2012

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN4452/2012), na katero se nanaša to obvestilo.