Dosje javnega naročila NMV1693/2013
Naročnik: UM, MF 
Gradnje: Medicinska oprema
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV1693/2013 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.07.2013
NMV2259/2013 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.09.2013
    NMV2259/2013 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Blago

Medicinska oprema

Datum objave: 20. 9. 2013
Številka objave: NMV2259/2013


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV1693/2013, Gradnje: Medicinska oprema; datum objave: 15. 7. 2013 (NMV1)
Naročnik: UM, MF, SLOMŠKOV TRG 15, SI-2000 MARIBOR, kontakt: romana.grajner@uni-mb.si, v roke: Romana Grajner, tel.: +386 3305850, telefaks: +386 3305853, e-pošta: romana.grajner@uni-mb.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: UM, MF, SLOMŠKOV TRG 15, Kontakt: romana.grajner@uni-mb.si, V roke: Romana Grajner, SI-2000 MARIBOR.
Tel. +386 22345826. Telefaks +386 22345820. E-pošta romana.grajner@uni-mb.si.
Internetni naslovi: http://www.mf.uni-mb.si/
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: »LABORATORIJSKA OPREMA ZA KATEDRO ZA GINEKOLOGIJO« NMV 01/2013
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega razpisa je nabava »LABORATORIJSKE OPREME ZA KATEDRO ZA GINEKOLOGIJO.
Ginekološka preiskovalna miza in ultrazvočni aparat omogočata neposredno učenje ginekološkega pregleda in ultrazvočne slike ženskih reproduktivnih organov pri pacientkah med ginekološkim pregledom. Na ta način se bodo študentje praktično usposobili za izvedbo ginekološkega pregleda in spoznali osnove ultrazvočne diagnostike pri ginekoloških bolnicah.
Naročilo je rzdeljeno na dva (2) sklopa. Ponudnik se lahko prijavi na oba sklopa ali na posamezen sklop.
In sicer:
SKLOP 1. ULTRAZVOČNI APARAT
SKLOP 2. GINEKOLOŠKA PREISKOVALNA MIZA
I.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 33100000 (Medicinska oprema)
I.6)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 26961,50 EUR, brez DDV
I.7)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.8)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: gospodarsko – razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve: izobraževalno – raziskovalna infrastruktura.

V okviru dodeljenih nepovratnih javnih sredstev je delež Evropskega sklada za regionalni razvoj 85% upravičenih stroškov, delež proračuna Republike Slovenije pa 15% upravičenih stroškov.
Soglasje posredniškega telesa (MVZT):
št. 4111-7/2009/21, z dne 21.09.2009

Soglasje organa upravljanja (SVLR):
št. 411-2-2008/27, z dne 24.09.2009
I.9)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV1693/2013 z dne 15. 7. 2013
I.10)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.11)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 20. 9. 2013
SKLOP ŠT. 1
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 17. 9. 2013
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 1
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9D, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 18056,50 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 18056,50 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe: enkratna dobava.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 2
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 17. 9. 2013
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 1
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8905,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 8905,00 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe: enkratna dobava.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA