Dosje javnega naročila JN5080/2015
Naročnik: ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA 
Blago: Gasilska vozila
ZJN-2: Odprti postopek

JN5080/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.07.2015
JN6127/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.09.2015
    JN6127/2015 Popravek (EU 14 - SL) 2015/S 174-316061
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Blago

Gasilska vozila

Datum objave: 7. 9. 2015
Številka objave: JN6127/2015


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN5080/2015, Blago: Gasilska vozila; datum objave: 28. 7. 2015 (EU 2 - SL)
Naročnik: ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA, Bazoviška cesta 13, SI-6210 Sežana, kontakt: Jaka Grabeljšek, v roke: Blaž Turk, tel.: +386 14219040, telefaks: +386 14219045, e-pošta: info@altus.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 34144210 (Gasilska vozila)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2015/S 145-267519 z dne 30. 7. 2015
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Mesto besedila, ki ga je treba spremeniti: II.1.1) Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Namesto: NAKUP IN DOBAVA NOVEGA GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN Z VKLJUČENIM FINANCIRANJEM
Beri: NAKUP IN DOBAVA NOVEGA GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN

Mesto besedila, ki ga je treba spremeniti: II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Namesto: Predmet javnega naročila je nakup in dobava novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, teleskopskega dvigala za gašenje in reševanje z višin, z vključenim financiranjem, za potrebe naročnika Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana.
Beri: Predmet javnega naročila je nakup in dobava novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, teleskopskega dvigala za gašenje in reševanje z višin za potrebe naročnika Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana.
VI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV.3.8) Način odpiranja ponudb (odprti postopek):
Namesto: 8. 9. 2015 13:30
Beri: 25. 9. 2015 13:30
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se spremeni na: 25. 9. 2015, 11:00.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se spremeni na: 17. 9. 2015, 10:00.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/9/1824-85775463076106881532/ZGRS_JN_
nakup_vozila_sprememba.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 9. 2015

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN5080/2015), na katero se nanaša to obvestilo.