Dosje javnega naročila JN1398/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN1398/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.03.2015
JN1566/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.03.2015
JN1925/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.03.2015
    JN1925/2015 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 26. 3. 2015
Številka objave: JN1925/2015


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN1398/2015, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 3. 3. 2015 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana, kontakt: Damian Žerjal, tel.: +386 13064445, telefaks: +386 13064407, e-pošta: damian.zerjal@ljubljana.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45000000 (Gradbena dela)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV.3.8) Način odpiranja ponudb
Namesto: 31. 3. 2015 13:00
Beri: 7. 4. 2015 13:00
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se spremeni na: 7. 4. 2015, 11:00.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se spremeni na: 30. 3. 2015, 11:00.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/3/12111-47916666767396369418/SVICARI
JA_PZI_DOPOLNITEV-_popis_G+O+I_RAZPIS_2015_POPRAVEK.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 3. 2015

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN1398/2015), na katero se nanaša to obvestilo.