Dosje javnega naročila JN1948/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Meso
ZJN-2: Odprti postopek

JN1948/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.03.2015
JN2525/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.04.2015
    JN2525/2015 Popravek (EU 14 - SL) 2015/S 080-140742
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Blago

Meso

Datum objave: 22. 4. 2015
Številka objave: JN2525/2015


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN1948/2015, Blago: Meso; datum objave: 27. 3. 2015 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Ana Gazvoda, tel.: +386 13064401, telefaks: +386 13064407, e-pošta: ana.gazvoda@ljubljana.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 15110000 (Meso)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2015/S 064-112180 z dne 1. 4. 2015
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE SPOŠTOVANI,

OBJAVJAMO POPRAVEK POPISOV IN SICER:
12. SKUPINA - OSTALO PRERAMBENO BLAGO:
POSTAVKA 54. Želatina (popravljen DDV)
POSTAVKA 58. RUM (popravljen DDV)
POSTAVKA 46. JABOLČNI KIS.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/4/6906-68020833362324563753/KopijaPr
edracunski_obrazci_-_Vrtec_Pedenjped_-_popravljen,_21.4._2015.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 4. 2015

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN1948/2015), na katero se nanaša to obvestilo.