Dosje javnega naročila JN1454/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi
ZJN-2: Odprti postopek

JN1454/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.03.2015
JN2164/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.04.2015
JN2219/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.04.2015
    JN2164/2015 Popravek (EU 14 - SL) 2015/S 070-124115
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Blago

Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi

Datum objave: 7. 4. 2015
Številka objave: JN2164/2015


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN1454/2015, Blago: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi; datum objave: 4. 3. 2015 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Ana Gazvoda, tel.: +386 13064401, telefaks: +386 13064407, e-pošta: ana.gazvoda@ljubljana.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2015/S 046-078584 z dne 6. 3. 2015
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE SPOŠTOVANI!

OBJAVLJAMO POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN SICER PRILOGO 8 -IZJAVA - TEHNIČNA SPOSOBNOST.

LEPO POZDRAVLJENI.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/4/6906-46458333359255951144/RAZPISNA
_DOKUMENTACIJA_-_VRTEC_CICIBAN,_popravek_st._1,_7.4._2015,.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 7. 4. 2015

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN1454/2015), na katero se nanaša to obvestilo.