Dosje javnega naročila JN7174/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN7174/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.07.2014
JN7458/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.07.2014
JN7597/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.07.2014
    JN7597/2014 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah

Datum objave: 15. 7. 2014
Številka objave: JN7597/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN7174/2014, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah; datum objave: 2. 7. 2014 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Ana Gazvoda, tel.: +386 13064401, telefaks: +386 13064407, e-pošta: ana.gazvoda@ljubljana.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45211000 (Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Spoštovani.

V pogojih pod točko 4 , prva in druga alinea , v razpisni dokumentaciji smo dodali besedilo “in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

Lep pozdrav.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/7/6906-69918981564758209499/RD-_Mest
ni_trg_10_-_POPRAVEK_ST._1.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 7. 2014

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN7174/2014), na katero se nanaša to obvestilo.