Dosje javnega naročila JN2725/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na objektih za vodne športe
ZJN-2: Odprti postopek

JN2725/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.03.2014
JN2956/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.03.2014
JN3483/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.03.2014
JN3719/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.03.2014
JN3842/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2014
JN3985/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.04.2014
JN4347/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.04.2014
JN4613/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.04.2014
JN4694/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2014
JN5103/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2014
    JN2956/2014 Popravek (EU 14 - SL) 2014/S 054-089411
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Gradnje

Gradbena dela na objektih za vodne športe

Datum objave: 13. 3. 2014
Številka objave: JN2956/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN2725/2014, Gradnje: Gradbena dela na objektih za vodne športe; datum objave: 7. 3. 2014 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Ana Gazvoda, tel.: +386 013064401, telefaks: +386 013064407, e-pošta: ana.gazvoda@ljubljana.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45242100 (Gradbena dela na objektih za vodne športe)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2014/S 050-082818 z dne 12. 3. 2014
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Dodatne informacije.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Spoštovani.

Objavljamo popise del v excelovi obliki.

Lep pozdrav.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/3/6906-54027777898428130237/KOPALISC
E_KOLEZIJA_-_PZI_-_POPIS_ZA_RAZPIS_-_28_2_2014_ZAKLENJEN,_za_objavo,_7.3._2014.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 13. 3. 2014

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN2725/2014), na katero se nanaša to obvestilo.