Dosje javnega naročila JN8538/2014
Naročnik: VRTEC JELKA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN8538/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.08.2014
JN8972/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.09.2014
JN9383/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.09.2014
    JN8972/2014 Popravek (EU 14 - SL) 2014/S 171-302650
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 4. 9. 2014
Številka objave: JN8972/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN8538/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 19. 8. 2014 (EU 2 - SL)
Naročnik: VRTEC JELKA, Glavarjeva ulica 18A, SI-1000 Ljubljana, kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, v roke: Zoran Kalaković, tel.: +386 13064408, telefaks: +386 13064407, e-pošta: zoran.kalakovic@ljubljana.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2014/S 159-285671 z dne 21. 8. 2014
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE V skladu z odgovori na zastavljena vprašanja se popravijo predračunski obrazci (popravki so označeni z rumeno barvo celic, kjer so navedene zaporedne številke artiklov).

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/9/4202-97245370499905420683/Razpisna
_dokumentacija_-_zivila_Vrtec_Jelka_(1).zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 9. 2014

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN8538/2014), na katero se nanaša to obvestilo.