Dosje javnega naročila JN7444/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN7444/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.07.2014
JN7659/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2014
JN7932/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.07.2014
JN8047/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.07.2014
JN8156/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.08.2014
    JN8156/2014 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 1. 8. 2014
Številka objave: JN8156/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN7444/2014, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 10. 7. 2014 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana, kontakt: Damian Žerjal, tel.: +386 13064445, telefaks: +386 13064407, e-pošta: damian.zerjal@ljubljana.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45000000 (Gradbena dela)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE SPOŠTOVANI.

V POGODBAH SMO PODALJŠALI ROK ZA IZVEDBO DEL ZA 15 DNI IZ 90 DNI NA 105 DNI.PRI POGODBENI KAZNI SMO ZAPISALI, DA MORA BITI ZNESEK POGODBENE KAZNI (2 PROMILA NA DAN) ZAPISAN TUDI V EUR.
OBJAVLJAMO POPRAVLJENE POPISE DEL.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/8/12111-3356481545745259583/RD_dne_8
__7__2014-_POPRAVEK_ST._2.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 8. 2014

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN7444/2014), na katero se nanaša to obvestilo.