Dosje javnega naročila JN9455/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN9455/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.09.2014
JN9527/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.09.2014
    JN9527/2014 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah

Datum objave: 26. 9. 2014
Številka objave: JN9527/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN9455/2014, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah; datum objave: 24. 9. 2014 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Ana Gazvoda, tel.: +386 013064401, telefaks: +386 13064407, e-pošta: ana.gazvoda@ljubljana.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45211000 (Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Spoštovani.

Objavljamo poravek razpisne dokumentacije. Popravek je na strani 9/59, pogoj pod zaporedno št. 4 in na strani 17/59 - Izjava (Priloga 2).

Lep pozdrav.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/9/6906-38576388988291417539/RD-_Slov
enska__10,_POPRAVEK_ST._1.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 9. 2014

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN9455/2014), na katero se nanaša to obvestilo.