Dosje javnega naročila JN468/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na parkirišču
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN468/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.01.2015
JN628/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.01.2015
JN711/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.02.2015
    JN711/2015 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela na parkirišču

Datum objave: 3. 2. 2015
Številka objave: JN711/2015


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN468/2015, Gradnje: Gradbena dela na parkirišču; datum objave: 23. 1. 2015 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Cvetka Erzin, v roke: Cvetka Erzin, tel.: +386 13064403, telefaks: +386 013064407, e-pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45223300 (Gradbena dela na parkirišču)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V izvirnem obvestilu.
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV.3.3.) Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Namesto: 6. 2. 2015 12:00
Beri: 11. 2. 2015 12:00

Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV.3.8.) Način odpiranja ponudb
Namesto: 9. 2. 2015 12:00
Beri: 12. 2. 2015 12:00
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se spremeni na: 12. 2. 2015, 10:00.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se spremeni na: 5. 2. 2015, 12:00.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJEVI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 2. 2015

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN468/2015), na katero se nanaša to obvestilo.