Dosje javnega naročila JN6438/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Izkopna in zemeljska dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN6438/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.05.2013
JN10518/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.08.2013
    JN10518/2013 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Izkopna in zemeljska dela

Datum objave: 21. 8. 2013
Številka objave: JN10518/2013


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN6438/2013, Gradnje: Izkopna in zemeljska dela; datum objave: 29. 5. 2013 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Cvetka Erzin, v roke: Cvetka Erzin, tel.: +386 13064403, telefaks: +386 13064407, e-pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45112000 (Izkopna in zemeljska dela)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Nedokončani postopek.
VI.2)INFORMACIJE O NEDOKONČANEM POSTOPKU DODELITVE Naročilo ni bilo dodeljeno.
Naročilo bo verjetno ponovno objavljeno
VI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJEVI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 20. 8. 2013

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN6438/2013), na katero se nanaša to obvestilo.