Dosje javnega naročila JN1721/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Izkopna in zemeljska dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN1721/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.02.2013
JN2131/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.02.2013
    JN2131/2013 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Izkopna in zemeljska dela

Datum objave: 26. 2. 2013
Številka objave: JN2131/2013


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN1721/2013, Gradnje: Izkopna in zemeljska dela; datum objave: 15. 2. 2013 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Cvetka Erzin, v roke: Cvetka Erzin, tel.: +386 13064403, telefaks: +386 13064407, e-pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45112000 (Izkopna in zemeljska dela)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Naročnik objavlja celotno Razpisno dokumentacijo z vsemi spremembami (popravki).

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/2/2102-185914580059488/Razpisna_doku
mentacija_-_SPREMEMBA_25.2.2013_(1).zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 2. 2013

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN1721/2013), na katero se nanaša to obvestilo.