Dosje javnega naročila JN15134/2013
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN15134/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.11.2013
JN15433/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.12.2013
JN16381/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.12.2013
    JN15433/2013 Popravek (EU 14 - SL) 2013/S 238-413306
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 5. 12. 2013
Številka objave: JN15433/2013


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN15134/2013, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 28. 11. 2013 (EU 2 - SL)
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA, Nusdorferjeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, v roke: ga. Meta Bizjak, tel.: +386 13064442, telefaks: +386 13064407, e-pošta: meta.bizjak@ljubljana.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2013/S 233-403977 z dne 30. 11. 2013
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna V obojem.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Naročnik objavlja popravek predračunskih obrazcev ponudbe za sklope 3.2 (Konzervirani ribji izdelki), 7.2 (Konzervirana in vložena zelenjava), 8.4 (Ledeni čaj), 8.5 (Sirupi), 8.6 (Ostali sirupi), 12.1 (Kakavovi in kavni izdelki), 12.6 (Ostala živila).

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/12/7989-69652777881098323963/OBJAVA-
POPRAVEK1.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 12. 2013

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN15134/2013), na katero se nanaša to obvestilo.