Dosje javnega naročila JN15134/2013
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN15134/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.11.2013
JN15433/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.12.2013
JN16381/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.12.2013
    JN16381/2013 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 31. 12. 2013
Številka objave: JN16381/2013


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN15134/2013, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 28. 11. 2013 (EU 2 - SL)
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA, Nusdorferjeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, v roke: ga. Meta Bizjak, tel.: +386 13064442, telefaks: +386 13064407, e-pošta: meta.bizjak@ljubljana.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2013/S 233-403977 z dne 30. 11. 2013
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluRok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se ne spremeni.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se ne spremeni.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestilu
Mesto besedila, ki ga je treba dodati: PRILOGA B, INFORMACIJE O SKLOPIH, NAZIV SKLOPA: 7. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA SADJE IN ZELENJAVA
Besedilo, ki ga je treba dodati: Opis se dopolni:
7.6 sklop: Rdeča pesa v solati
VI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Naročnik objavlja popravek 7. skupine živil (Zamrznjena in konzervirana sadje in zelenjava), spremenjen je 7.2 sklop (konzervirana in vložena zelenjava) in dodan 7.6 sklop (Rdeča pesa v solati).
Popravek je pripravljena na podlagi odgovora na vprašanje številka 3.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/12/7989-17268518545330975149/OBJAVA-
POPRAVEK2.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 12. 2013

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN15134/2013), na katero se nanaša to obvestilo.