Dosje javnega naročila 005970/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Storitve: Strokovna in tehnična podpora ter priprava predloga celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.095.072,00 EUR

JN005970/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.08.2018
JN005970/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2018
JN005970/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.12.2018
JN005970/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.12.2018
Zahtevek za revizijo
   JN005970/2018-Pog01 Pogodba

Javno naročilo

JN005970/2018-C01

Datum objave:17.12.2018
Datum zadnje spremembe:17.12.2018
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 90700000 (Okoljske storitve)
Podatki o predmetu naročila: Strokovna in tehnična podpora ter priprava predloga celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:NEPN
Pogodbena vrednost:1.095.072,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:29.11.2018
Trajanje pogodbe:24 mesecev.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, Jamova cesta 39, SI-1000 Ljubljana
INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, LJUBLJANA, Kardeljeva ploščad 17, SI-1000 Ljubljana
GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Vojkova cesta 65, SI-1000 Ljubljana
ELEK načrtovanje, projektiranje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Koprska ulica 88, SI-1000 Ljubljana
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, SI-1000 Ljubljana
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, SI-1000 Ljubljana
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, SI-4000 Kranj
Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, SI-1000 Ljubljana
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova ulica 17, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih