Iskanje

Zadnjih 50 objav

NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
OŠ TOMA BREJCARazna živilaJN9233/20152016/S 002-00144323.11.2017
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of BiologyNabava opreme PCR v realnem časuJN009210/2017-W0123.11.2017
OBČINA AJDOVŠČINAPrevozi učencev v šolskih letih 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019JN004846/2016-C012016/S 174-31263123.11.2017
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-143/17; Ureditev kolesarske povezave na odseku Idrija - Mokraška vasJN008552/2017-B0123.11.2017
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicinoNakup zdravila ReFactoJN009305/2017-W0123.11.2017
JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANAStoritve mobilne in IP telefonije s storitvami širokopasovnega internetaJN008939/2017-W0123.11.2017
MESTNA OBČINA KRANJInvesticijsko in tekoče vzdrževanje objektov v lasti Mestne občine KranjJN008537/2017-B012017/S 188-38528123.11.2017
CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVECŽivalski proizvodi, meso in mesni proizvodiJN76/201623.11.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658023.11.2017
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.Vzdrževanje lastnih aplikacij v Oracle okolju za leti 2018 in 2019JN008326/2017-E012017/S 182-37355623.11.2017
PLINOVODI d.o.o.Dograditev omrežne, komunikacijske in strežniške infrastrukture ter dobava računalniške opreme za potrebe PIS za obdobje štirih letJN006028/2016-F012016/S 229-41785423.11.2017
OBČINA GORNJI GRADUREDITEV PODSTREŠJA OSNOVNE ŠOLE GORNJI GRAD ZA POTREBE RAČUNALNIŠKE UČILNICE IN DRUGIH PROSTOROV, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI - ponovitevJN009169/2017-W0123.11.2017
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.JEKLENO LOČNO PODPORJE IN VEZNI MATERIALJN008907/2017-E012017/S 199-41021723.11.2017
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.Inženirske storitve na projektu ECR/TCP za leti 2018 in 2019JN008351/2017-E0123.11.2017
GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJIzbira izvajalca storitev servisiranja in pregledovanja gasilne tehnike (aparatov) in omrežja ter izvajanja prodajnih storitev za naročnikaJN009421/2017-W0123.11.2017
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJEIzvedba raziskave med končnimi uporabniki v zvezi s storitvami mobilnega gostovanja po 15. 6. 2017JN009202/2017-W0123.11.2017
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRADSUKCESIVNA DOBAVA OKOLJU PRIJAZNIH ČISTIL, ČISTILNIH PRIPOMOČKOV IN PAPIRNE GALANTERIJEJN008931/2017-W0123.11.2017
NEK d.o.o.Storitev izpiranja usedlin iz cevne stene uparjalnikov v remontu 2018JN006293/2017-E012017/S 120-24341023.11.2017
Zavod za gozdove SlovenijeDobava sadik gozdnega drevja za jesen 2017 za obnovo gozda poškodovanega po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014JN007722/2017-B012017/S 162-33391023.11.2017
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRADSUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA IN MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGOJN008932/2017-W0123.11.2017
DOM UPOKOJENCEV SEŽANADOBAVA ŽIVIL IN PREHRAMBENEGA BLAGAJN008896/2017-W0123.11.2017
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-141/17; Ureditev ceste R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej skozi Dobravo od km 1,279 do km 1,944JN008673/2017-B0123.11.2017
OBČINA VRHNIKARekonstrukcija LC Strmica - Zaplana, 3. fazaJN009183/2017-W0123.11.2017
UNIVERZA V MARIBORULetalske karte za Univerzo v Mariboru.JN001895/2017-C012017/S 154-32005023.11.2017
JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANATisk in dobava navodil in signatur za izdelke Galenskega laboratorijaJN008747/2017-W0123.11.2017
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROD-155/17; PZI: Izdelava IDZ in PZI ureditve območja križišča na DC G1-5/0335, odsek 0361 in R2-422, odsek 1333 - križišče BrestanicaJN008963/2017-W0123.11.2017
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.Polietilenska folijaJN008713/2017-W0123.11.2017
ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJETiskarske storitveJN000584/2017-X0123.11.2017
Socialno varstveni zavod HrastovecDobava ekstra lahkega kurilnega oljaJN009129/2017-B0123.11.2017
UNIVERZA V LJUBLJANINajem programskega paketa IBM SPSS (Statistical package for the Social Sciencess) s tehnično podporoJN009482/2017-W0123.11.2017
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.Storitve čiščenja oblek, šivanja in krpanja in Storitve kemičnega čiščenja delovnih oblek in ostalega v 2018 ter Storitve pranja in sušenja oblačil za delo v RNO med RE18JN008452/2017-W0123.11.2017
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLADobava, montaža in vzdrževanje opreme za dnevno bolnišnicoJN007940/2017-W0123.11.2017
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJEDobava kemikalij, laboratorijskega materiala, otroške in enteralne prehrane, reagentov, farmacevtskih substanc, embalaže, čajev in negovalne kozmetikeJN002329/2017-B012017/S 061-11372723.11.2017
MESTNA OBČINA PTUJOpravljanje dnevnih prevozov učencev iz Mestne občine Ptuj za šolski leti 2017/2018 in 2018/2019JN005063/2017-B012017/S 094-18418523.11.2017
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SPUHLJANaročilo vozila GVC 16/25 po Tipizaciji GZSJN008687/2017-B0123.11.2017
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANASukcesivna dobava PET- radiofarmakovJN008435/2017-B012017/S 185-37871123.11.2017
NIJZStoritve grafičnega oblikovanja; prelom strani in priprava na tiskJN007582/2016-X0123.11.2017
UKC LjubljanaNAKUP FARMACEVTSKE SUBSTANCE KANABIDIOLJN006355/2017-B012017/S 122-24682623.11.2017
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJENakup požarnih pregrad za eZdravjeJN009185/2017-W0123.11.2017
MESTNA OBČINA LJUBLJANAOkvirni sporazum za izvajanje cenitev neopremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2017-2018JN007489/2016-X0123.11.2017
UNIVERZA V MARIBORUTiskarske in s tem povezane storitveJN003370/2016-C012016/S 127-22800823.11.2017
UNIVERZA V MARIBORUNakup promocijskega materialaJN004322/2017-X0123.11.2017
SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKADobava in namestitev strežniškega omrežjaJN008977/2017-W0122.11.2017
OBČINA BLEDDOBAVA, MONTAŽA IN ZAGON POLNILNIH POSTAJ ZA ELEKTRIČNA VOZILAJN009190/2017-W0122.11.2017
OBČINA LOŠKA DOLINAGradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob 2JN005886/2017-B0122.11.2017
Muzej za arhitekturo in oblikovanjeCelostna grafična podoba Centra za kreativnost (CzK)JN009026/2017-W0122.11.2017
Muzej za arhitekturo in oblikovanjeCelostna grafična podoba Centra za kreativnost (CzK)JN009026/2017-W0122.11.2017
CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKAZAVAROVALNE STORITVEJN008905/2017-W0122.11.2017
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Dobava sekundarne opreme in TK za RTP 110/20 kV HrastnikJN008404/2017-E012017/S 184-37775122.11.2017
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Dobava 110 kV kabelskega sistema na DV 2x110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vasJN008375/2017-E012017/S 183-37590322.11.2017