Iskanje

Zadnjih 50 objav

NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.Nabava potrošnega materiala za vzdrževanje na prenosnem plinovodnem sistemu za obdobje treh letJN002612/2018-X0116.09.2019
OBČINA KRŠKODobava in montaža opreme za OŠ Koprivnica, pri kateri se upoštevajo okoljski vidikiJN004076/2019-B012019/S 113-27675016.09.2019
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.Dobava zemeljskega plina in električne energije iz obnovljivih virov energije oziroma iz soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkomJN003693/2019-B012019/S 106-25823716.09.2019
Zdravstveni dom KočevjeNakup medicinske opreme za potrebe novega Satelitskega urgentnega centraJN006003/2019-W0116.09.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2020JN007626/2018-C012019/S 048-11078116.09.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2020JN007626/2018-C012019/S 048-11078116.09.2019
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJIzdelava projektne dokumentacije za Urgentni center Ptuj in projektantski nadzorJN005693/2019-W0116.09.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2020JN007626/2018-C012019/S 048-11078116.09.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2020JN007626/2018-C012019/S 048-11078116.09.2019
MESTNA OBČINA CELJESklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje cenitev v letih 2018-2021JN009696/2017-W0116.09.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2020JN007626/2018-C012019/S 048-11078116.09.2019
OBČINA KAMNIKP+R Kamnik Graben gradbena delaJN005728/2019-W0116.09.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2020JN007626/2018-C012019/S 048-11078116.09.2019
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SočaSukcesivna dobava baklofenaJN005802/2019-W0116.09.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732616.09.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2020JN007626/2018-C012019/S 048-11078116.09.2019
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežjaNakup in vzdrževanje sistema za upravljanje varnostih informacij in dogodkov (SIEM)JN003990/2019-E012019/S 111-27363916.09.2019
DOM UPOKOJENCEV PTUJDobava delovnih oblačilJN004836/2019-W0116.09.2019
OBČINA ŠKOFJA LOKAUREDITEV PROSTOROV KRAJEVNE KNJIŽNICE TRATAJN005452/2019-W0116.09.2019
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVENakup energijsko učinkovite računalniške opreme.JN005193/2019-W0116.09.2019
Osnovna šola KašeljSukcesivna dobava živil za obdobje treh let za potrebe OŠ Kašelj - ekološko mleko in mlečni izdelkiJN003773/2018-X0116.09.2019
OBČINA BREŽICEObnova ceste z dograditvijo pločnika Čatež - 1. faza (del)JN006031/2019-W0116.09.2019
OBČINA BREŽICEDobava merilno-regulacijskega sistema za CČN BrežiceJN006039/2019-W0116.09.2019
OBČINA BREŽICERekonstrukcija Doma krajanov Kapele (1.B in 1.C faza) - ponovitevJN006027/2019-W0116.09.2019
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORNajem skenirnega mikroskopa in pripadajoče opreme za analizo slikeJN005297/2019-B012019/S 142-34909216.09.2019
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORNabava defibrilatorjevJN003522/2019-W0116.09.2019
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJEStoritve tiskanjaJN003131/2019-C012019/S 162-39923016.09.2019
UNIVERZA V MARIBORUTiskarske in s tem povezane storitveJN003370/2016-C012016/S 127-22800816.09.2019
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJEIzvedba sanacije poslovnih prostorov na Ljubljanski cesti 1a v Celju za potrebe Delovnega sodišča v CeljuJN005874/2019-W0116.09.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Geodetske storitve in drugi geodetski postopkiJN001738/2019-X0116.09.2019
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORNajem skenirnega mikroskopa in pripadajoče opreme za analizo slikeJN005297/2019-B012019/S 142-34909216.09.2019
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORUreditev prostorov Urgentnega centra v UKC Maribor za namestitev CT aparataJN006024/2019-W0116.09.2019
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORNajem optične povezaveJN006188/2019-W0116.09.2019
OBČINA ŠENTILJOBNOVITVENA DELA NA JAVNIH POTEH 2019JN005908/2019-W0116.09.2019
JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANANakup energijsko učinkovite računalniške opremeJN008096/2018-C012019/S 024-05256916.09.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROD-075/19; Novelacija in dopolnitev projekta PGD, PZI za zahodno obvoznico Maribora odsek Lackova cesta - Kardeljeva cesta od km 3+600 do km 4+840JN003745/2019-W0116.09.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROD-097/19; Izdelava projektne dokumentacije PZI rekonstrukcije regionalne ceste R2-423/1281 Črnolica-Lesično, od km 16+950 do km 18+120JN004991/2019-W0116.09.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-68/19; Ureditev regionalne ceste R3-688/1233 Poljčane - Majšperk, od km 9+800 do km 10+645, skozi naselje PečkeJN004585/2019-B0116.09.2019
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnostiNakup rabljenega terenskega vozilaJN006224/2019-W0116.09.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732616.09.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732616.09.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732616.09.2019
MESTNA OBČINA PTUJPrizidava z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mladika - 1. Faza (energetska sanacija)JN003997/2019-B0116.09.2019
OBČINA LJUTOMERSanacija kapilarne vlage v kleti objekta Glasbene šole Slavka Osterca LjutomerJN005664/2019-W0116.09.2019
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTOZDRAVILAJN003191/2018-C022019/S 042-09508716.09.2019
VRTEC POD GRADOMKonvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Pod GradomJN009523/2017-C012018/S 057-12585416.09.2019
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJEVzdžrevanje diskovnih polj in namenskega sistema za izvajanje podatkovnih zbirk OracleJN005931/2019-W0116.09.2019
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih službNadgradnja in nakup omrežne opreme CISCOJN005855/2019-W0116.09.2019
OSNOVNA ŠOLA DR. JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICASUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVILJN005218/2019-B012019/S 140-34417616.09.2019
OBČINA TIŠINAKONCESIJA ZA IZBIRO IZVAJALCA OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE TIŠINAJN003127/2019-U012019/S 095-23092816.09.2019