Iskanje

Zadnjih 50 objav

NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
OŠ RAZKRIŽJEKonvencionalna in ekološka živilaJN003816/2016-X0119.10.2019
ŠPORTNI OBJEKTI MARIBORSukcesivna dobava okolju prijaznih detergentov, čistil in čistilnih pripomočkovJN004710/2019-W0119.10.2019
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTNakup petih okoljsko manj obremenjujočih hibridnih osebnih vozilJN006192/2019-W0118.10.2019
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizmaIzvajanje špediterskega in carinskega posredovanja pošiljk za potrebe STO v letu 2020, 2021, 2022 in 2023JN006840/2019-W0118.10.2019
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., LjubljanaNakup letalskih vozovnicJN006077/2017-X0118.10.2019
UNIVERZA V MARIBORULetalske karte za Univerzo v MariboruJN004874/2019-B012019/S 132-32462418.10.2019
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJEEnergetska sanacija objektov Splošne bolnišnice JeseniceJN004180/2019-B0118.10.2019
UNIVERZA V MARIBORUIzvedba sanacije po izlivu vode v Veliki dvorani rektorata Univerze v MariboruJN006581/2019-W0118.10.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Cenitve nepremičnin z oznako CEN 2019JN001766/2019-X0118.10.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Cenitve nepremičnin z oznako CEN 2019JN001766/2019-X0118.10.2019
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJEDROBNI MEDICINSKI MATERIALJN006457/2019-W0118.10.2019
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.»DOBAVA ELEKTRIČNEGA DELOVNEGA VOZILA S SMETARSKO NADGRADNJO 3 m3JN006678/2019-W0118.10.2019
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJEVzdrževanje osebnih vozil FIATJN006148/2019-W0118.10.2019
OSNOVNA ŠOLA VERŽEJSUKCESIVNA DOBAVA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA S SKLENITVIJO OKVIRNIH SPORAZUMOV ZA OBDOBJE ENEGA LETAJN008036/2018-X0118.10.2019
Kemijski inštitutNakup raziskovalne opreme NMR spektrometriJN006298/2019-B012019/S 174-42361018.10.2019
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETAGradbena, obrtniška in inštalacijska dela za obdobje 48 mesecevJN007156/2018-C0118.10.2019
OBČINA NAKLOKOMUNALNA UREDITEV OKROGLOJN006119/2019-W0118.10.2019
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.Varilsko montažna dela v štiriletnem obdobjuJN004973/2017-F012017/S 142-29296018.10.2019
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih službBIM nadzor in integratorJN006022/2019-W0118.10.2019
OBČINA KRŠKOSanacija nestabilnega dela terena ceste JP1 692571 odcep SotelskoJN006885/2019-W0118.10.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732618.10.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732618.10.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732618.10.2019
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANOVzorčenja v tleh in v lesnih ostankih iz trajnih nasadov za oceno zalog ogljika na kmetijskih zemljiščih v letu 2019JN005534/2019-W0118.10.2019
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVESanacija hidrantnega omrežja v skladišču StražaJN006896/2019-W0118.10.2019
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJEStoritve tiskanjaJN003131/2019-C012019/S 162-39923018.10.2019
MESTNA OBČINA LJUBLJANAOkoljsko poročilo k četrtim spremembam in dopolnitvam OPN MOL IDJN005828/2019-W0118.10.2019
MESTNA OBČINA VELENJEUreditev površin za kolesarje in pešce ter ureditev parkirišč ob Koroški cestiJN006557/2019-W0118.10.2019
UKC MARIBORSadje in zelenjavaJN007108/2016-C012017/S 023-03922218.10.2019
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Dobava ADSS/TOSM optičnega kabla, obesnega in spojnega materiala za relacijo RTP Ločna - RTP TrebnjeJN006338/2019-W0118.10.2019
OBČINA KRŠKOVzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine Krško v letu 2019JN001676/2019-X0118.10.2019
OBČINA KRŠKOVzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine Krško v letu 2019JN001676/2019-X0118.10.2019
OBČINA LOGATECIzbira izvajalca Izbor tiskarja za tisk, obdelavo fotografij, skeniranje in prelom občinskega glasila Logaške novice ter dostava na naslov naročnika za leti 2020 in 2021JN006353/2019-W0118.10.2019
OBČINA LAŠKOOBNOVA LC 200011 RIMSKE TOPLICE-SENOŽETE-ZIDANI MOST v dolžini 800 mJN005634/2019-W0118.10.2019
ZAVOD IVANA CANKARJA ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM VRHNIKAUREDITEV TENIŠKIH IGRIŠČJN007076/2019-W0118.10.2019
Geološki zavod SlovenijeIZDELAVA OPOZORILNIH KART EROZIJE V MERILU 1:25000 ZA IZBRANIH 15 OBČINJN006707/2019-W0118.10.2019
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova GoricaTehnični materialJN005565/2019-W0118.10.2019
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.VARNOSTNO TEHNOLOŠKI INFORMACIJSKI SISTEM (VTIS)JN006683/2019-W0118.10.2019
ŠOLA ZA RAVNATELJETiskarske storitve - pridržano javno naročilo za invalidska podjetja ali zaposlitvene centreJN006822/2019-W0118.10.2019
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GRADINDOBAVA GASILSKEGA VOZILA ZA PREVOZ MOŠTVA GVM-1JN006562/2019-W0118.10.2019
Kemijski inštitutVisokotemperaturna horizontalna cevna pečJN006807/2019-W0118.10.2019
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJEVzdrževanje informacijskega sistema, uporabniških postaj in podpora uporabnikomJN006420/2019-W0118.10.2019
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, LjubljanaNakup personaliziranih rokovnikov in koledarjev RTV SLO za leto 2020JN006716/2019-W0118.10.2019
OBČINA PREDDVORIzvajanje gradbenih in vzdrževalnih del Občini Preddvor s sklenitvijo okvirnega sporazumaJN002991/2019-X0118.10.2019
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJECenitve nepremičnin za obdobje štirih letJN000739/2018-C012018/S 096-21939318.10.2019
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJECenitve nepremičnin za obdobje štirih letJN000739/2018-C012018/S 096-21939318.10.2019
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICENAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA ANTIKUAGULANTNO TERAPIJO ZA DOBO 36 MESECEVJN006622/2019-W0118.10.2019
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOGDobava ventilatorskih snežnih topov na stebru s pripadajočo opremo in montažoJN005991/2019-B012019/S 164-40219617.10.2019
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.NAKUP IN NAJEM VOZIL: Sklop 1: Nakup vozil, Sklop 2: Najem vozil, Sklop 3: Najem vozil 4x4JN005735/2019-B012019/S 155-38177217.10.2019
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.NAKUP IN NAJEM VOZIL: Sklop 1: Nakup vozil, Sklop 2: Najem vozil, Sklop 3: Najem vozil 4x4JN005735/2019-B012019/S 155-38177217.10.2019