Iskanje

Zadnjih 50 objav

NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Vzdrževanje avtomatskih števcev prometaJN003486/2019-W0122.08.2019
Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE IN OBNOVA STRELOVODA NA OBJEKTU NA NASLOVU PRELOVČEVA ULICA 2 V IDRIJIJN005244/2019-W0122.08.2019
OBČINA VIPAVAPrenova športnih površin na vojaškem stadionu v VipaviJN005436/2019-W0122.08.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-66/19; Rekonstrukcija križišča Maharovec na regionalni cesti R2-419/1204 Novo mesto - Šentjernej in lokalne ceste LC 394011JN003846/2019-B0122.08.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-24/19; Rekonstrukcija ceste in ureditev pločnika na R3-664/2501 Gaber-Uršna sela-Novo mesto od km 20,150 do km 20,850JN002608/2019-B0122.08.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-156/18; Gradnja krožišča za GTC Škocjan v Dobruški vasi na R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej v km 0,271JN000546/2019-B0122.08.2019
GASILSKA ZVEZA ČRNOMELJOprema za skupno čezmejno operativno enoto zaščite in reševanjaJN005372/2019-W0122.08.2019
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Obsekavanje rastlinja ob varovalnih ograjahJN003139/2019-B012019/S 095-22995622.08.2019
PARK ŠKOCJANSKE JAME, SlovenijaTiskarske storitveJN007472/2017-X0122.08.2019
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Dokončna odmera AC Draženci - MMP GruškovjeJN003223/2019-B012019/S 097-23495722.08.2019
MESTNA OBČINA CELJERušitev obstoječega in izgradnja nadomestnega mostu čez Koprivnico na Cesti v LokrovecJN005142/2019-W0122.08.2019
OBČINA SLOVENSKA BISTRICAInterventna ureditev Samove ulice v Slovenski BistriciJN005173/2019-W0122.08.2019
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEMDobava električne energije za Občino Ravne na Koroškem v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2022JN005230/2019-W0122.08.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROD-110/19; Rekonstrukcija mostu čez Mali Obrh (LJ0274) v Kozarišču na cesti RT-915/2427 v km 25+965JN005132/2019-W0122.08.2019
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., LjubljanaNakup letalskih vozovnicJN006077/2017-X0122.08.2019
OBČINA ANKARANIzvajanje šolskih avtobusnih prevozov v šolskem letu 2019/2020JN004802/2019-W0122.08.2019
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Najem sanitarnih kabinJN004691/2019-W0122.08.2019
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Dobava materialov za talne označbeJN004267/2019-B012019/S 117-28621122.08.2019
OBČINA ILIRSKA BISTRICAIzvajanje prevozov šolskih otrok v občini Ilirska Bistrica Vipava OPPJN005346/2019-W0122.08.2019
ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICERačunovodske storitveJN003697/2019-W0121.08.2019
OBČINA BOROVNICAOBNOVA MOSTU DRAŽICAJN005383/2019-W0121.08.2019
KOBILARNA LIPICA d.o.o.Dobava krmnega ovsa za konjeJN005089/2019-W0121.08.2019
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVEPREVOZ BLAGAJN007600/2018-B012018/S 210-48020921.08.2019
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI»IZVAJANJE REDNEGA LETNEGA IN ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA LOKALNIH CEST, JAVNIH POTI in JAVNIH POVRŠIN V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI za obdobje oktober 2019- oktober 2023«JN004621/2019-B012019/S 126-30741521.08.2019
OBČINA RADENCIKomunalno opremljanje parcel v RadencihJN005241/2019-W0121.08.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije,okvirni sporazum do 31.12.2020JN000119/2019-C0121.08.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije,okvirni sporazum do 31.12.2020JN000119/2019-C0121.08.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije,okvirni sporazum do 31.12.2020JN000119/2019-C0121.08.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije,okvirni sporazum do 31.12.2020JN000119/2019-C0121.08.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732621.08.2019
ŠOLSKI CENTER CELJEIzgradnja prizidka k Šolskemu centru CeljeJN005228/2019-B0121.08.2019
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.»Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 (Dokončanje poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani) gradbeno obrtniška in inštalacijska dela«JN005038/2019-W0121.08.2019
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJVzdrževanje in servisiranje vozil za potrebe Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcijJN004530/2019-B012019/S 124-30320421.08.2019
OBČINA ŽALECIzgradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni VrbjeJN004516/2019-B0121.08.2019
BOLNIŠNICA SEŽANANABAVA ŽIVIL IN MATERIALA ZA PREHRANO.JN003817/2019-B012019/S 109-26478621.08.2019
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANAOkolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov ZD LjubljanaJN002853/2019-B012019/S 089-21341321.08.2019
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.IZBIRA IZVAJALCA ZA ODDAJO MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV (MKO) V NADALJNJE RAVNANJEJN003497/2019-B012019/S 103-24979221.08.2019
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.Dobava letalskih kartJN009066/2017-C012017/S 248-52370421.08.2019
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.Definiranje kazalnikov poslovanjaJN003714/2019-W0121.08.2019
NIGRAD, komunalno podjetje, d.d.Javno naročilo za nakup rovokopačaJN005076/2019-W0121.08.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROD-102/19; PZI prestavitve R2-402/1426 Solkan - Gonjače ( mimo naselja Kojsko )JN004522/2019-W0121.08.2019
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.Strojna oprema za zamenjavo in dogradnjo 2019JN005801/2019-W0121.08.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732621.08.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732621.08.2019
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O.Nakup osebnega vozila z nizkimi emisijami po sistemu staro za staroJN005636/2019-W0121.08.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROD-093/19; Nadomestna gradnja mostu čez Šklendrovec (LJ0271) na R3-666/8115 v km 9,475JN004796/2019-W0121.08.2019
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ILIRSKA BISTRICANakup podvozja za gasilsko vozilo GVGP-1JN005590/2019-W0121.08.2019
OBČINA BREŽICEDobava dveh osebnih vozil za OŠ Brežice in OŠ Cerklje ob KrkiJN005271/2019-W0121.08.2019
OBČINA BREŽICEDobava naprav za šolske kuhinje - ponovitevJN005263/2019-W0121.08.2019
OBČINA LITIJAZunanja ureditev POŠ DoleJN004905/2019-W0121.08.2019