Iskanje

Zadnjih 50 objav

NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.Nakup nadomestnih delov za avtobuseJN002766/2019-E012019/S 084-20235222.07.2019
I. GIMNAZIJA V CELJUSanacija zunanjega igrišča I. gimnazije v CeljuJN004190/2019-W0122.07.2019
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH»SANACIJA PLAZU IN ODVODNJAVANJA POD CAFOVO ULICO V SVETI TROJICI«JN004520/2019-W0122.07.2019
OBČINA AJDOVŠČINAIzvajanje šolskih prevozov za območje OA, šolska leta 2019/2020 2021/2022JN003823/2019-B012019/S 109-26570322.07.2019
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.DOBAVA LETNIH OBLAČIL 2019JN003999/2019-W0122.07.2019
OBČINA KOČEVJEOkvirni sporazum za izvajanje geodetskih storitev za potrebe občine KočevjeJN001294/2019-W0122.07.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732622.07.2019
OBČINA LOGATECIzvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah na območju občine Logatec za leto 2019 in 2020JN004471/2019-W0122.07.2019
NIGRAD, komunalno podjetje, d.d.javno naročilo za elektromontažna delaJN004125/2019-W0122.07.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROD-027/19; Deviacija RT-932/6924 Sl. Gradec-Pungart pri kmetiji Rotovnik od km 3+615 do km 4+114JN000648/2019-W0122.07.2019
MESTNA OBČINA NOVO MESTOVzdrževanje gozdnih cest za leti 2019 in 2020JN003630/2019-W0122.07.2019
ŠOLSKI CENTER ŠENTJUROBNOVA STREHE IN STAVBNEGA POHIŠTVA NA STROJNI DELAVNICI ŠOLSKEGA CENTRA ŠENTJURJN004521/2019-W0122.07.2019
OBČINA HRPELJE - KOZINAIzgradnja vrtca MaterijaJN004393/2019-W0122.07.2019
OBČINA CANKOVAOpravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza na območju Občine CankovaJN003879/2019-W0122.07.2019
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJEČIŠČENJE PROSTOROV NAROČNIKA, izvajanje storitev čiščenja z upoštevanjem določil zelenega javnega naročanja (pisarniški, ambulantni, laboratorijski in drugi prostori)JN003402/2019-B012019/S 101-24468522.07.2019
UNIVERZA V MARIBORUSukcesivna dobava promocijskega materialaJN003905/2019-W0122.07.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732622.07.2019
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.Najem dvižne ploščadiJN004731/2019-W0122.07.2019
OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINASUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVILJN003124/2019-B012019/S 095-22902522.07.2019
OBČINA ŽALECInvesticijsko vzdrževanje javnih občinskih cest 2019JN004326/2019-W0122.07.2019
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANAVZDRŽEVANJE AKTIVNE MREŽNE OPREME V UKC LJUBLJANAJN007462/2018-B012018/S 207-47265122.07.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732622.07.2019
OBČINA RENČE - VOGRSKONabava gasilskega vozila AC-25/60 za potrebe PGD Renče-VogrskoJN003957/2019-W0122.07.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732622.07.2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRADDobava konvencionalnih in ekoloških živilJN007844/2018-B012018/S 219-50110822.07.2019
OBČINA HOČE - SLIVNICADozidava vrtca HočeJN002917/2019-B0122.07.2019
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCASukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materialaJN002837/2019-W0122.07.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732622.07.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732622.07.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732622.07.2019
Javni zavod KinodvorTiskarske storitveJN004589/2019-W0122.07.2019
JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija, d.o.o., PostojnaUREJANJE ZELENIH POVRŠINJN003256/2019-W0122.07.2019
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANANakup pohištvene opremeJN003475/2019-W0122.07.2019
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA RIBNICA d.o.o.DOBAVA MINI BAGRA S PRIKLJUČKIJN004834/2019-W0122.07.2019
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO»Organizacija večje investicijske konference ter organizacija demo dneva za prejemnike sredstev Sklada«JN004010/2019-W0122.07.2019
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVOPovezovanje korporacij z inovativnimi MSP (start-up, scale-up in drugimi inovativnimi MSP)JN004011/2019-W0122.07.2019
OSNOVNA ŠOLA NAKLOObčasni avtobusni prevozi otrokJN003289/2019-W0122.07.2019
OBČINA LJUBNOINTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSEJN004339/2019-W0122.07.2019
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.Dobava računalniške opremeJN004221/2017-F012017/S 192-39446122.07.2019
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.Dobava računalniške opremeJN004221/2017-F012017/S 192-39446122.07.2019
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.Dobava računalniške opremeJN004221/2017-F012017/S 192-39446122.07.2019
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.Dobava računalniške opremeJN004221/2017-F012017/S 192-39446122.07.2019
Zavod za turizem IdrijaVzpostavitev novega spletnega portala www.visit-idrija.siJN004279/2019-W0122.07.2019
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.Zakup oglasnega prostora v medijihJN002574/2019-E012019/S 080-19274922.07.2019
UNIVERZA V MARIBORULetalske karte za Univerzo v Mariboru.JN001895/2017-C012017/S 154-32005022.07.2019
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLASukcesivna dobava pisarniškega materialaJN001610/2019-B012019/S 056-12889422.07.2019
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEMStoritve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvajanju projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem«JN004477/2019-W0122.07.2019
ARBORETUM VOLČJI POTOKNAKUP RABLJENEGA STROJA ZA MLETJE LESNIH IN ORGANSKIH ODPADKOVJN003940/2019-W0122.07.2019
OBČINA KAMNIKSklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev na območju občine Kamnik za obdobje 2019 2021JN000594/2019-C012019/S 103-24998022.07.2019
OBČINA KAMNIKSklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev na območju občine Kamnik za obdobje 2019 2021JN000594/2019-C012019/S 103-24998022.07.2019