Iskanje

Zadnjih 50 objav

NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
OBČINA MIREN - KOSTANJEVICAIZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IDZ, PGD in PZI za prenovo OŠ Miren in postavitev nove telovadniceJN000174/2018-W0116.02.2018
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJEDobava, montaža in zagon sistemov tehničnega varovanja v prostorih pravosodnih organovJN007073/2017-W0116.02.2018
Javni zavod Ljubljanski gradPrenova vstopne trgovine in dokončanje obrambnega hodnika na Ljubljanskem graduJN000604/2018-W0116.02.2018
D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.Dobava električne energije z deležem iz OVE oziroma SPTE za poslovne objekte v obdobju od 2018 do 2020JN009945/2017-B012017/S 231-48110416.02.2018
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., LjubljanaNakup letalskih vozovnicJN006077/2017-X0116.02.2018
JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola, d.o.o. Azienda pubblica KOMUNALA Isola, S.r.l.DOBAVA VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZAIJE ZA OBDOBJE TREH LETJN000491/2018-W0116.02.2018
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanovaVideo produkcija webinarjev v okviru projekta NAPREJJN000417/2018-W0116.02.2018
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658016.02.2018
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658016.02.2018
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658016.02.2018
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarjakonvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole narodnega heroja Maksa PečarjaJN003048/2017-C012017/S 154-31924016.02.2018
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICEDOBAVA IN MONTAŽA DVEH ANASTEZIJSKIH APARATOV V OPERACIJSKO DVORANO URGENTNEGA CENTRA SB JESENICEJN010454/2017-W0116.02.2018
Zavod za šport Republike Slovenije PlanicaDOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE od 01.05.2018 do 31.10.2019JN000594/2018-W0116.02.2018
BOLNIŠNICA TOPOLŠICAZbiranje, odvoz, dezinfekcija in uničenje odpadkov iz zdravstvaJN000430/2018-W0116.02.2018
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PONIKVA PRI ŽALCUIzdelava nadgradnje za gasilsko vozilo AC 16/60JN000275/2018-W0116.02.2018
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SočaOkolju prijazne storitve pranja perila in zaščitne opremeJN000375/2018-W0116.02.2018
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJUIZVEDBA DUŠILKE NA KANALIZACIJSKEM SISTEMU V DOBROVCAHJN000450/2018-W0116.02.2018
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJESUKCESIVNE DOBAVE ZAMRZNJENIH TER KONZERVIRANIH VRTNIN IN SADJAJN009811/2017-B012017/S 227-47256216.02.2018
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJEGeodetske storitve za obdobje štirih letJN006627/2016-X0116.02.2018
MESTNA OBČINA MARIBORZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV MOM TER SPLOŠNE ODGOVORNOSTI IN MOTORNIH VOZIL ZA OBDOBJE 4 LETJN010468/2017-B012017/S 250-52750716.02.2018
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658016.02.2018
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658016.02.2018
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658016.02.2018
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658016.02.2018
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658016.02.2018
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658016.02.2018
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA PROSENJAKOVCI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA PARTOSFALVASUKCESIVNA DOBAVA PREHRAMBNEGA BLAGAJN000519/2018-W0116.02.2018
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658016.02.2018
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658016.02.2018
Vrtci Občine Moravske TopliceSUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL S SKLENITVIJO OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LETJN010429/2017-B012017/S 248-52293016.02.2018
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANANakup inštrumenta za slikanje gelov in membranJN010224/2017-W0116.02.2018
OSNOVNA ŠOLA NEZNANIH TALCEV DRAVOGRADSukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živilJN006039/2016-C012017/S 037-06681516.02.2018
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJENakup osebnih in specialnih vozil z nizkimi emisijamiJN010372/2017-B012017/S 246-51433816.02.2018
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, LjubljanaIzdelava projektne dokumentacije za studio 14JN009590/2017-W0116.02.2018
OBČINA KOČEVJEPRIZIDEK K PROIZVODNI HALI NA NASLOVU TRATAXIV/8 KOČEVJEJN000136/2018-B0116.02.2018
OSNOVNA ŠOLA NAZARJENakup kombiniranega vozila z nizkimi emisijamiJN000645/2018-W0116.02.2018
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORVzdrževanje komunikacijskega omrežjaJN000423/2018-W0116.02.2018
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORPrevzem, transport in zbiranje odpadkov iz zdravstva 18 01 02 - Deli teles in organov, tudi vrečke s krvjo in konzervirano krvjo (razen 18 01 03)JN000419/2018-W0116.02.2018
ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIKOSKRBA Z ZOBNIM POTROŠNIM MATERIALOMJN000052/2018-W0116.02.2018
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJEVzdrževanje strojne in programske opreme (HP, Oracle, Fujitsu, EMC,...)JN009742/2017-B012017/S 225-46872516.02.2018
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORGradbena, obrtniška in inštalacijska vzdrževalna delaJN004815/2017-C012017/S 236-48926716.02.2018
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVEIzvajanje tiskarskih storitev za potrebe Ministrstva za zunanje zadeve in diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujiniJN003246/2017-C012017/S 163-33657516.02.2018
DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINEOprema sob - Pohištvo, ki je proizvedeno iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, zlasti iz lesa, in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi.JN000734/2018-W0116.02.2018
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.VERIGE ZA OBEŠANJE VTPJN010302/2017-W0116.02.2018
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.Varilsko montažna dela v štiriletnem obdobjuJN004973/2017-F012017/S 142-29296016.02.2018
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.Izolirani stiki 2017 - 2020JN007663/2016-E012016/S 235-42874216.02.2018
KOMUNALA, javno podjetje d.o.o.DOBAVA MINI BAGRAJN000268/2018-W0116.02.2018
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., LjubljanaNakup letalskih vozovnicJN006077/2017-X0116.02.2018
OBČINA TRŽIČOdstranitev objektov znotraj kompleksa BPTJN000155/2018-W0116.02.2018
KRANJSKI VRTCISanacija kuhinje enote JežekJN000123/2018-W0115.02.2018