Iskanje

Zadnjih 50 objav

NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
OBČINA KRŠKOČiščenje poslovnih prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili na naslovu CKŽ 14, CKŽ 15 in poslovnih prostorov KS za leti 2020 in 2021JN006904/2019-W0113.11.2019
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., LjubljanaPriprava specifikacij za nov razširjeni jedrni informacijski sistem SID banke in svetovanje pri izvedbi postopka oddaje javnega naročila za nov razširjeni jedrni informacijski sistem SID bankeJN006619/2019-B012019/S 184-44836313.11.2019
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Izdelavo projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo odseka AC A1/0036 in 0636 Fram Slovenska Bistrica od km 6+450 do km 7+150 z zamenjavo viadukta VA0065 in rekonstrukcijo viadukta VA0361JN006473/2019-B012019/S 180-43874313.11.2019
UNIVERZA V MARIBORUSukcesivna dobava promocijskega materialaJN003905/2019-X0113.11.2019
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.»Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 (Dokončanje poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani) gradbeno obrtniška in inštalacijska dela«JN006507/2019-W0113.11.2019
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTAUREDITEV VODNIKOVE ULICE V NASELJU KRG IN PREPLASTITEV ZVEZNE ULICE Z UREDITVIJO METEORNE ODVODNJE V NASELJU BAKOVCIJN007098/2019-W0113.11.2019
UNIVERZA V MARIBORUSukcesivna dobava promocijskega materialaJN003905/2019-X0113.11.2019
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.Dobava letalskih kartJN009066/2017-C012017/S 248-52370413.11.2019
UNIVERZA V MARIBORUSukcesivna dobava promocijskega materialaJN003905/2019-X0113.11.2019
DOM UPOKOJENCEV IZOLA - Casa del pensionato IsolaSukcesivna dobava materiala za izvajanje zdravstvene negeJN006790/2019-W0113.11.2019
OBČINA KRŠKORekonstrukcija objekta Trg 9 BrestanicaJN007046/2019-W0113.11.2019
OBČINA LAŠKOGEODETSKE STORITVE ZA OBDOBJE ŠTIRIH LETJN003979/2019-C012019/S 172-42044613.11.2019
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Čiščenje sanitarnih objektov na počivališčihJN006476/2019-B012019/S 180-43874213.11.2019
UNIVERZA V MARIBORULetalske karte za Univerzo v MariboruJN004874/2019-C012019/S 188-45788813.11.2019
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJEDOBAVA ULTRAZVOČNIH APARATOV (3 KOM) ZA POTREBE GINEKOLOŠKO PORODNIŠKEGA ODDELKAJN006569/2019-W0113.11.2019
UNIVERZA V MARIBORULetalske karte za Univerzo v MariboruJN004874/2019-C012019/S 188-45788813.11.2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMERSUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVILJN006591/2018-C012019/S 001-00036913.11.2019
OBČINA JESENICEModernizacija avtobusnih postajališčJN006673/2019-W0113.11.2019
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJEDobava medicinskih in tehničnih plinov v Splošni bolnišnici Celje za obdobje štirih (4) letJN006371/2019-B012019/S 177-43012713.11.2019
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANAStoritve čiščenja za obdobje dveh letJN007705/2019-W0113.11.2019
MINISTRSTVO ZA FINANCENakup dodatnih licenc za projektno orodje Jira in izvedba izobraževalne delavniceJN007207/2019-W0113.11.2019
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJEStoritve tiskanjaJN003131/2019-C012019/S 162-39923013.11.2019
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJEStoritve tiskanjaJN003131/2019-C012019/S 162-39923013.11.2019
OBČINA KOZJEGRAD PODSREDA Ureditev prenočitvenih kapacitetJN007120/2019-W0113.11.2019
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova GoricaŽivila in material za prehranoJN006898/2019-W0113.11.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROD-121/19; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-693/2302 Nova Cerkev-Socka-Vitanje, od km 8+200 do km 9+350JN006227/2019-W0113.11.2019
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANODOBAVA, INŠTALACIJA IN VZDRŽEVANJE MASNEGA SPEKTROMETRA Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO (ICP-MS)JN007354/2019-W0113.11.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROD-091/19; Izdelava PZI rekonstrukcije križišča Višnja vas na: R2-430/0282 Višnja vas-Celje, R2-430/0281 Stranice-Višnja vas in R2-429/1245 Višnja vas-DobrnaJN006101/2019-W0113.11.2019
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.Prezračevalni sistem za pokrito tržnicoJN007219/2019-W0113.11.2019
ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE IN TURIZEM CELEIA CELJEVarovanje prireditev in dogodkov v letu 2020JN007399/2019-W0113.11.2019
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOVVZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZILJN007196/2019-W0113.11.2019
OBČINA IZOLAPrevozi šoloobveznih otrok v Občini Izola za obdobje 190 šolskih dniJN006913/2019-W0113.11.2019
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.Dobava ležajev, oljnih in o-tesnilJN006084/2019-W0113.11.2019
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJEDOBAVA KOZARCEV IZ LEPENKE ZA OBDOBJE DVEH (2) LETJN006416/2019-W0113.11.2019
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVEJavno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za vzdrževanje informacijske opremeJN005459/2019-B012019/S 147-36209713.11.2019
UNIVERZA V LJUBLJANITehnična podpora za programsko opremo ORACLEJN006174/2019-W0113.11.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732613.11.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732613.11.2019
MESTNA OBČINA KOPERUreditev četrtnega mladinskega centra Markovec in prostorov na Gregorčičevi ulici 6 v KopruJN006691/2019-W0113.11.2019
BANKA SLOVENIJENAKUP ENERGIJSKO UČINKOVITE NAMIZNE RAČUNALNIŠKE OPREMEJN006111/2019-W0113.11.2019
MESTNA OBČINA VELENJEIzvajanje meritev s stacionarnim merilnikom hitrosti na območju Mestne občine VelenjeJN007250/2019-W0113.11.2019
UNIVERZA V MARIBORUDobava, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po sklopih za Univerzo v Mariboru.JN007366/2016-C012017/S 121-24492413.11.2019
UNIVERZA V MARIBORUDobava, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po sklopih za Univerzo v Mariboru.JN007366/2016-C012017/S 121-24492413.11.2019
UNIVERZA V MARIBORUDobava, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po sklopih za Univerzo v Mariboru.JN007366/2016-C012017/S 121-24492413.11.2019
SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJEOpravljanje storitve fizičnega in tehničnega varovanja za obdobje 36 mesecevJN007156/2019-W0113.11.2019
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJEProgramska oprema za zagotavljanje revizijske slediJN006339/2019-W0113.11.2019
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežjaIzdelava varnostnih načrtov in koordinacija iz varstva pri deluJN000556/2018-E012018/S 022-04705513.11.2019
MESTNA OBČINA KRANJIzvajanje geodetskih storitev za obdobje 36 mesecevJN002767/2019-C012019/S 148-36526813.11.2019
OBČINA SEVNICAIzvajanje zimske službe v KS BoštanjJN007428/2019-W0113.11.2019
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora družb Slovenskih železnicJN007027/2019-W0113.11.2019