Iskanje

Zadnjih 50 objav

NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicinoNakup infuzijskih raztopin in diagnostičnih reagnetovJN002689/2019-W0114.06.2019
OSNOVNA ŠOLA BIČEVJESUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVILJN005419/2017-C012017/S 204-42040814.06.2019
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVEOkolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov Ministrstva za zunanje zadeveJN002888/2019-B012019/S 090-21608514.06.2019
OBČINA PIRANVZDRŽEVALNA DELA ZA SANACIJO BREŽINE IN POTI FIESA - PIRANJN003207/2019-W0114.06.2019
MESTNA OBČINA CELJEDOBAVA, IMPLEMENTACIJA IN VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z DOKUMENTARNIM GRADIVOMJN002684/2019-W0114.06.2019
KRANJSKI VRTCIIzvedba gradbeno obrtniških in inštalacijski del za prenovo kuhinje vrtca OstržekJN003476/2019-W0114.06.2019
MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANAPredelava cevnih instalacijJN003344/2019-W0114.06.2019
EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje OKO-PARK Kft. Lendva, kozhasznu vallalatUREJANJE ZELENIH POVRŠIN IN POKOPALIŠČJN003624/2019-W0114.06.2019
ZDRAVSTVENI DOM CELJEDOBAVA DELOVNE OBLEKEJN003195/2019-W0114.06.2019
CŠODSukcesivna dobava živilJN000005/2017-C012017/S 088-17186614.06.2019
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANAOdvoz odpadnih kemikalij, odpadnih zdravil ter drugih odpadkovJN002916/2019-W0114.06.2019
OBČINA ILIRSKA BISTRICAMOST NA POTOKU POSRTEVJN002149/2019-W0114.06.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTUROIzdelava prometne študije za širše območje za potrebe izdelave državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Jožeta Pučnika LjubljanaJN002823/2019-W0114.06.2019
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETANakup reagentov in zaščitnih sredstevJN001684/2019-B012019/S 058-13326214.06.2019
OBČINA POSTOJNAREDNO IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ IN IGRAL ZA OBDOBJE DVEH LETJN003288/2019-W0114.06.2019
OBČINA KOMENDAIZGRADNJA IN OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V NASELJIH BREG, KLANEC IN NASOVČEJN002827/2019-B0114.06.2019
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJEIzdelava in izpis pisemskih obvestil o nakazilu pokojninJN002862/2019-W0114.06.2019
OBČINA KOSTELPosodobitev občinskih cest 8. faza, sanacija lokalne ceste TišenpoljJN003450/2019-W0114.06.2019
MESTNA OBČINA LJUBLJANARekonstrukcija Letališke ceste v 4-pasovnico na odseku med Bratislavsko ulico in Vzhodno obvoznicoJN003304/2019-B0114.06.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2020JN007626/2018-C012019/S 048-11078114.06.2019
UNIVERZA V MARIBORULetalske karte za Univerzo v Mariboru.JN001895/2017-C012017/S 154-32005014.06.2019
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologijeZasnova in izvedba programa usposabljanja za slovenske izvoznike (MSP) za nemško govoreče trge (regija DACH)JN002715/2019-W0114.06.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije,okvirni sporazum do 31.12.2020JN000119/2019-C0114.06.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije,okvirni sporazum do 31.12.2020JN000119/2019-C0114.06.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije,okvirni sporazum do 31.12.2020JN000119/2019-C0114.06.2019
OBČINA KRŠKOPrizidek in prenova gasilskega doma PGE KrškoJN002582/2019-B0114.06.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732614.06.2019
UNIVERZA V MARIBORULetalske karte za Univerzo v Mariboru.JN001895/2017-C012017/S 154-32005014.06.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije,okvirni sporazum do 31.12.2020JN000119/2019-C0114.06.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije,okvirni sporazum do 31.12.2020JN000119/2019-C0114.06.2019
Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o.Rezervni deli za avtobuseJN001415/2019-E012019/S 051-11819914.06.2019
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODEKomuniciranje in obveščanje javnosti za projekt "Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice"JN008785/2018-W0114.06.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732614.06.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732614.06.2019
MESTNA OBČINA KOPERDozidava OŠ Ivan Babič Jager MarezigeJN002899/2019-B0114.06.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732614.06.2019
JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SevnicaDobava kamenih agregatov za potrebe naročnika.JN000826/2019-X0114.06.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732614.06.2019
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O.Izgradnja novih plinskih turbin 40-70 MW za Termoelektrarno Brestanica; FAZA 1B: izvedba supernadzoraJN003251/2019-W0114.06.2019
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANAManjša investicijsko vzdrževalna dela na objektih ZD LjubljanaJN003407/2019-W0114.06.2019
MESTNA OBČINA KOPERIzvedba 2. podetape 1.etape I.faze objekta »LN Marina in komunalni privezi v Kopru ureditev manipulativne obalne ploščadi in ureditev komunalne infrastruktureJN002662/2019-B0114.06.2019
UNIVERZA V MARIBORU Filozofska fakultetaNakup knjig in strokovne literatureJN006068/2017-X0114.06.2019
MESTNA OBČINA KOPERIzvedba 2. podetape 1.etape I.faze objekta »LN Marina in komunalni privezi v Kopru ureditev manipulativne obalne ploščadi in ureditev komunalne infrastruktureJN002662/2019-B0114.06.2019
OBČINA TOLMINIzvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del v centralni stavbi OŠ Dušana Muniha Most na SočiJN003472/2019-W0114.06.2019
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.VENTILATORSKA POSTAJA NOP IIJN000742/2019-E012019/S 030-06831214.06.2019
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANOAnaliza čebeljih pridelkovJN002779/2019-W0114.06.2019
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.Monoblok kolesa, osi in ležajna ohišjaJN001690/2019-E012019/S 058-13504914.06.2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKODOBAVA MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGOJN003265/2019-W0114.06.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732614.06.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Cenitve nepremičnin z oznako CEN 2019JN001766/2019-X0114.06.2019