Iskanje
NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANISukcesivna dobava živilJN002367/2018-C012018/S 164-37437304.06.2020
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.Elektroinštalacije in ureditev energetike na PLC LjubljanaJN000883/2020-E012020/S 032-07604304.06.2020
OBČINA RADENCIIzgradnja velikega nogometnega igrišča na umetni traviJN002806/2020-W0104.06.2020
OBČINA JESENICESanacija plazu Prihodi na LC 152011 v občini JeseniceJN002323/2020-W0104.06.2020
D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.Dobava in montaža ter vzdrževanje hladilnega agregata v poslovni stavbi KrasJN002519/2020-W0104.06.2020
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.Redno preventivno vzdrževanje in izredno servisiranje zahtevnejše električne opreme na objektih RCERO CeljeJN002871/2020-W0104.06.2020
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj (CVP) na primorskem avtocestnem krakuJN001675/2020-B012020/S 052-12312304.06.2020
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJEMORS 62/2020-ODP, Cevi in oprema za HCPJN001047/2020-B012020/S 036-08455204.06.2020
FESTIVAL LJUBLJANAStoritve čiščenja poslovnih in prireditvenih prostorov ter okolice Festivala LjubljanaJN002875/2020-W0104.06.2020
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Izdelava projektne dokumentacije IZP za rekonstrukcijo odseka na AC A2/0022 Grosuplje -Ivančna Gorica od km 4,134 do 4,1385 z zamenjavo nadvoza VA0266 PečJN001738/2020-W0104.06.2020
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJOPrenova ostrešjaJN002764/2020-W0104.06.2020
OBČINA BOHINJIzvajanje posebnih linijskih prevozovJN002542/2020-W0104.06.2020
OBČINA BOHINJIzvajanje posebnih linijskih prevozovJN002542/2020-W0104.06.2020
OBČINA BOHINJIzvajanje posebnih linijskih prevozovJN002542/2020-W0104.06.2020
Kemijski inštitutSpektralni pretočni citometerJN003013/2020-W0104.06.2020
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.TISKARSKE STORITVE ZA OBDOBJE 2 LETJN001291/2020-X0104.06.2020
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.TISKARSKE STORITVE ZA OBDOBJE 2 LETJN001291/2020-X0104.06.2020
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo odseka AC A1/0036 in 0636 Fram Slovenska Bistrica od km 6+450 do km 7+150 z zamenjavo viadukta VA0065 in rekonstrukcijo viadukta VA0361JN000927/2020-B012020/S 033-07781004.06.2020
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021JN005987/2019-C012020/S 007-01180404.06.2020
Prikazujem 1 do 20 od 55257 zapisov