Iskanje

Zadnjih 50 objav

NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., LjubljanaNakup letalskih vozovnicJN006077/2017-X0119.04.2019
MESTNA OBČINA LJUBLJANAIzvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Jarše in Vrtcu Mojca za obdobje dveh letJN001416/2019-B012019/S 051-11735219.04.2019
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJENakup in montaža siren sistema javnega alarmiranja v Republiki SlovenijiJN007201/2018-B012018/S 200-45388019.04.2019
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORREAGENTI ZA GELSKO ELEKTROFOREZO IN IMUNOELEKTROFOREZOJN001935/2019-W0119.04.2019
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.Pisarniški stoliJN001223/2019-W0119.04.2019
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANANakup terapevtskih blazinJN000579/2019-W0119.04.2019
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE»IZVEDBA STROKOVNEGA NADZORA NAD OBNOVO IN SANACIJO NEKDANJE STŠ V KOPRU ZA POTREBE UP FM S PRIPADAJOČO TELOVADNICO«JN008745/2018-W0119.04.2019
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANANakup otroških posteljic in vozičkov za terapijoJN008751/2018-W0119.04.2019
Javni zavod Kraške lekarne Ilirska BistricaBančne storitveJN001739/2019-W0119.04.2019
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJENAKUP VZMETNICJN001653/2019-W0119.04.2019
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKENajem protivirusne programske opremeJN001832/2019-W0119.04.2019
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Izboljšanje tornih lastnosti vozišč, odstranjevanje talne signalizacijeJN000569/2019-W0119.04.2019
VRTEC ZARJASukcesivna dobava okolju prijaznih detergentov, čistil in čistilnih pripomočkovJN001864/2017-X0119.04.2019
VRTEC ŠOŠTANJSukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živilJN000007/2018-C012018/S 083-18695619.04.2019
UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za organizacijske vedeIZVAJANJE STORITEV VAROVANJA ZA FAKULTETO ZA ORGANIZACIJSKE VEDE UNIVERZE V MARIBORU, ZA OBDOBJE 12 MESECEV« (CPV: 79711000; 79713000)JN001973/2019-W0119.04.2019
OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBAUREDITEV DENIVELIRANEGA KRIŽIŠČA ULICE PREKOMORSKIH BRIGAD IN POTI ŠPORTNI PARK S PROMETNO UREDITVIJO PEŠCEV IN KOLESARJEV NA RELACIJI ROŽNA DOLINA ŠEMPETERJN001542/2019-W0119.04.2019
OBČINA POSTOJNAPOSLOVNI NAJEM SLUŽBENEGA VOZILA Z NIZKIMI EMISIJAMIJN002308/2019-W0119.04.2019
UNIVERZA V LJUBLJANIDobava mrežne opreme za podvojene povezave omrežja MetuljJN001885/2019-W0119.04.2019
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJENakup Tempest opremeJN001337/2019-W0119.04.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2020JN007626/2018-C012019/S 048-11078119.04.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2020JN007626/2018-C012019/S 048-11078119.04.2019
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCISukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živilJN007203/2018-C012019/S 018-03798719.04.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije,okvirni sporazum do 31.12.2020JN000119/2019-C0119.04.2019
OŠ "BLAŽA KOCENA" PONIKVASukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živilJN002776/2017-X0119.04.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije,okvirni sporazum do 31.12.2020JN000119/2019-C0119.04.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije,okvirni sporazum do 31.12.2020JN000119/2019-C0119.04.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije,okvirni sporazum do 31.12.2020JN000119/2019-C0119.04.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije,okvirni sporazum do 31.12.2020JN000119/2019-C0119.04.2019
UNIVERZA V MARIBORUDobava, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po sklopih za Univerzo v Mariboru.JN007366/2016-C012017/S 121-24492419.04.2019
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVERevizija računovodskih izkazov in pregled letnega poročila AJPES za obdobje treh letJN002006/2019-W0119.04.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Cenitve nepremičnin z oznako CEN 2019JN001766/2019-W0119.04.2019
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Pridobivanje investicijske dokumentacijeJN000836/2019-E012019/S 033-07551119.04.2019
UNIVERZA V MARIBORUDobava, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po sklopih za Univerzo v Mariboru.JN007366/2016-C012017/S 121-24492419.04.2019
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAHObnova Skazove hiše »In cultura veritas«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.JN001622/2019-W0119.04.2019
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAHObnova LC 406202 Cerovec Sveti Štefan, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.JN001545/2019-B0119.04.2019
MESTNA OBČINA KRANJPridobivanje služnostnih in kupoprodajnih pogodbJN001482/2019-W0119.04.2019
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTORPrevzem in obdelava komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih svečJN000237/2019-B012019/S 013-02645919.04.2019
MARIBORSKI VODOVOD javno podjetje d.d.Dobava vodovodnega materiala 2JN007907/2017-E0119.04.2019
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJEpregled virov ionizirajočega sevanjaJN001618/2019-W0119.04.2019
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODEStrokovno svetovanje pri pripravi in izvedbi javnih naročil za projekt »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo«JN000324/2019-W0119.04.2019
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, LjubljanaRačunalniški strežniki za digitalni arhivski sistem Mediateke RTV SlovenijaJN001475/2019-W0119.04.2019
UNIVERZA V MARIBORULetalske karte za Univerzo v Mariboru.JN001895/2017-C012017/S 154-32005019.04.2019
UNIVERZA V MARIBORUTiskarske in s tem povezane storitveJN003370/2016-C012016/S 127-22800819.04.2019
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJENakup prenosnega sistema OSL dozimetrijeJN001333/2019-W0119.04.2019
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODEIzvajanje pregleda projektnih dokumentacij (strokovnih podlag za fazo primerjave variant v zvezi s poplavami in z njimi povezano erozijo ter hidrološko hidravličnih študij) za umeščanje v prostorJN003766/2018-C012018/S 227-51972119.04.2019
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.Vzdrževanje službenih koles Krpan (klasičnih in električnih)JN001045/2019-W0119.04.2019
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODEIzvajanje pregleda projektnih dokumentacij (strokovnih podlag za fazo primerjave variant v zvezi s poplavami in z njimi povezano erozijo ter hidrološko hidravličnih študij) za umeščanje v prostorJN003766/2018-C012018/S 227-51972119.04.2019
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODEIzvajanje pregleda projektnih dokumentacij (strokovnih podlag za fazo primerjave variant v zvezi s poplavami in z njimi povezano erozijo ter hidrološko hidravličnih študij) za umeščanje v prostorJN003766/2018-C012018/S 227-51972119.04.2019
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O.Izgradnja novih plinskih turbin 40-70 MW za Termoelektrarno Brestanica; FAZA 1B: visokonapetostna oprema LOT 2JN000964/2019-E012019/S 037-08413619.04.2019
Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.Končna obdelava dehidriranega blata (19 08 05) 2019-2021JN001918/2019-W0119.04.2019