Iskanje

Zadnjih 50 objav

NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTAVentilator za mehansko predihavanje v intenzivni terapijiJN004731/2018-W0122.08.2018
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTANadgradnja diskovnega poljaJN005379/2018-W0122.08.2018
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTASlikopleskarska delaJN005063/2018-W0122.08.2018
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTAStopnišče in vhod infekcijskega in otroškega oddelkaJN005008/2018-W0122.08.2018
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTADobava gorivaJN005225/2018-W0122.08.2018
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., LjubljanaIzbor finančnih posrednikov za izvajanje finančnega inštrumenta »EKP Mikroposojila za MSP (2014-2020)«JN004181/2018-B012018/S 118-26829321.08.2018
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.Zavarovanje odškodninske (poklicne) odgovornostiJN003765/2018-E012018/S 108-24692421.08.2018
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., LjubljanaIzbor finančnih posrednikov za izvajanje finančnega inštrumenta »EKP Posojila za RRI (2014-2020)«JN004180/2018-B012018/S 118-26829421.08.2018
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., LjubljanaNakup letalskih vozovnicJN006077/2017-X0121.08.2018
D.S.U., d.o.o.Gradbeno obrtniška in inštalacijska delaJN003471/2017-C012017/S 122-24670021.08.2018
UNIVERZA V MARIBORUStoritve fiksnih in mobilnih komunikacij.JN003048/2018-B012018/S 091-20679221.08.2018
OBČINA LAŠKOGEODETSKE STORITVE ZA OBDOBJE DVEH LETJN004974/2017-C012017/S 172-35259121.08.2018
UKC MARIBORSadje in zelenjavaJN007108/2016-C012017/S 023-03922221.08.2018
ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJETiskarske storitveJN000584/2017-X0121.08.2018
OBČINA KRŠKOPrevozi v občini Krško v šolskem letu 2018/2019JN004673/2018-B012018/S 130-29665221.08.2018
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežjaRTP Podlog: Dobava transformatorja T121 in odvoz ter razgradnja T211JN004177/2018-E012018/S 118-26931821.08.2018
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.08.2018
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.08.2018
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTUROPregled računovodskih podatkov investicije za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov ter porabe sredstev Agencije za radioaktivne odpadkeJN004254/2018-B012018/S 120-27351421.08.2018
OBČINA TRŽIČSanacija vozišča Lom Grahovše I. fazaJN005197/2018-W0121.08.2018
SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.Dobava merilno-komunikacijske opreme za projekt Sincro.gridJN004738/2018-W0121.08.2018
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.Dobava letalskih kartJN009066/2017-C012017/S 248-52370421.08.2018
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.Redno vzdrževanje CNG polnilnic Energetike LjubljanaJN003725/2018-E012018/S 107-24479921.08.2018
SiDG d. o. o.Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike SlovenijeJN007893/2016-C012017/S 054-09983621.08.2018
SiDG d. o. o.Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike SlovenijeJN007893/2016-C012017/S 054-09983621.08.2018
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.08.2018
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.08.2018
SiDG d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007507/2016-C0121.08.2018
SiDG d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007507/2016-C0121.08.2018
SiDG d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007507/2016-C0121.08.2018
SiDG d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007507/2016-C0121.08.2018
SiDG d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007507/2016-C0121.08.2018
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.08.2018
NEPREMIČNINE CELJE d.o.o.Gradbena, obrtniška in instalacijska dela za programirano vzdrževanje stanovanj in skupnih delov stavb za leti 2017 in 2018JN005646/2016-C0121.08.2018
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.08.2018
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih službStrokovno svetovanje za optimizacijo biološkega dela čistilne naprave na Odlagališču nenevarnih odpadkov BarjeJN004078/2018-W0121.08.2018
Javni zavod ŠPORT LJUBLJANAIzgradnja igrišč z napravami za ulično vadboJN005295/2018-W0121.08.2018
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.08.2018
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJECenitve nepremičnin za obdobje štirih letJN000739/2018-C012018/S 096-21939321.08.2018
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., JesenicePrevzem in obdelava odpadkov iz peskolova, grabelj in sit na Centralni čistilni napravi Jesenice za obdobje treh letJN005461/2018-W0121.08.2018
BORZEN, operater trga z elektriko, d. o. o.Izdelava in vzdrževanje rešitve za kliringJN003761/2018-W0121.08.2018
BORZEN, operater trga z elektriko, d. o. o.Izgradnja aplikacije za bilančni obračun IBIS++ s spletnim portalomJN004215/2018-W0121.08.2018
JKP ŠENTJUR, javno komunalno podjetje, d.o.o.NABAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA TER VODOMEROVJN004635/2018-W0121.08.2018
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.Obnova sanitarnega voda OCV1JN004647/2018-W0121.08.2018
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.Dobava osebnih vozil z nizkimi emisijamiJN004646/2018-W0121.08.2018
OBČINA TREBNJEIzdelava projektne dokumentacije PZI za projekt Regionalna kolesarska povezava Trebnje Mirna MokronogJN005340/2018-W0121.08.2018
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.08.2018
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih službNAJEM PROGRAMSKE OPREME MICROSOFT PO LICENČNI POGODBI »ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION«JN004676/2018-B012018/S 130-29665321.08.2018
OBČINA POSTOJNAIZVAJANJE GEODETSKIH STORITEV ZA OBČINO POSTOJNA ZA OBDOBJE 24 MESECEVJN009960/2017-X0121.08.2018
MESTNA OBČINA NOVO MESTOIzvedba temeljenja in zunanje ureditve v sklopu Večnamenskega romskega centra BrezjeJN005375/2018-W0121.08.2018