Iskanje

Zadnjih 50 objav

NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okoljaNakup raznovrstne opreme za potrebe Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (9 sklopov)JN000211/2019-B012019/S 012-02336020.03.2019
OBČINA BLEDVIDEO SNEMANJE OBČINSKIH JAVNIH CESTJN001322/2019-W0120.03.2019
OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICADOBAVA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJAJN001208/2019-W0120.03.2019
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.IZDELAVA OKOLJSKEGA POROČILA IN ŠTUDIJE VARIANT (UTEMELJITVE REŠITVE)/ PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE ZA DRŽAVNO CESTO OD OTIŠKEGA VRHA DO MEJE Z REPUBLIKO AVSTRIJO NA HOLMCUJN000153/2019-B012019/S 010-01913220.03.2019
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJEVZDRŽEVANJE TAHOGRAFOV NA VOZILIH SVJN000521/2019-W0120.03.2019
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT / PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE ZA GLAVNO CESTO PTUJ - MARKOVCIJN008543/2018-B012018/S 241-55058120.03.2019
ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANAVzdrževanje programske opreme za informacijski sistem Uprava in za podsisteme evidenca študentov, evidenca tripartitni, evidenca študentov DPLJN001202/2019-W0120.03.2019
KRANJSKI VRTCIDobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti v treh sklopihJN000994/2019-W0120.03.2019
OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAHMEDGENERACIJSKI CENTER - TELOVADNICA NA PROSTEM Z REKREACIJSKO POTJOJN000985/2019-W0120.03.2019
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVEMulčenje zarasti na PPO Haloze, Gorjanci in Pohorje - projekt LIFE TO GRASSLANDS (LIFE 14 NAT/SI/000005)JN001022/2019-W0120.03.2019
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTOOSTEOSINTETSKI MATERIALJN008614/2018-B012018/S 243-55449920.03.2019
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVEOdstranjevanje zarasti na PPO Kum - projekt LIFE TO GRASSLANDS (LIFE 14 NAT/SI/000005)JN000986/2019-W0120.03.2019
OBČINA KRANJSKA GORAStoritve čiščenja prostorov Občine Kranjska GoraJN000495/2019-W0120.03.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-147/18; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki SlovenijiJN007641/2018-B012018/S 212-48550520.03.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-147/18; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki SlovenijiJN007641/2018-B012018/S 212-48550520.03.2019
OBČINA ROGAŠKA SLATINALETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI ROGAŠKA SLATINA ZA OBDOBJE OD 15.3.2019 DO 15.3.2020JN000706/2019-B012019/S 029-06497020.03.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-147/18; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki SlovenijiJN007641/2018-B012018/S 212-48550520.03.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-147/18; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki SlovenijiJN007641/2018-B012018/S 212-48550520.03.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-147/18; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki SlovenijiJN007641/2018-B012018/S 212-48550520.03.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-147/18; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki SlovenijiJN007641/2018-B012018/S 212-48550520.03.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-147/18; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki SlovenijiJN007641/2018-B012018/S 212-48550520.03.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-147/18; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki SlovenijiJN007641/2018-B012018/S 212-48550520.03.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROD-164/18; Preureditev avtobusnih postajališč, hodnikov za pešce ter ureditev prehoda za pešce na cesti R2-415/1217, od km 11,000 do km 11,320 na MlinšahJN000063/2019-W0120.03.2019
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANAIzdelava projektne dokumentacije za prizidavo in delno rekonstrukcijo obstoječega objekta Osnovne šole Martina Krpana v LjubljaniJN000692/2019-W0120.03.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROD-151/18; Krožno križišče na R3-741 odsek 0235 Škofije z lokalno cesto LC177061 Škofije-Tinjan v km 1,5+0,0 v naselju Škofije.JN007335/2018-W0120.03.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-115/18; Izvedba protihrupne ograje ob cesti R1-209, odsek 1088 Lesce Bled, od km 0,188 do km 2,745JN006197/2018-B0120.03.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROD-018/19; Izdelava cenitev v okviru postopkov razpolaganja in upravljanja z državnim premoženjemJN000431/2019-W0120.03.2019
UNIVERZA V MARIBORUTiskarske in s tem povezane storitveJN003370/2016-C012016/S 127-22800820.03.2019
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROD-023/19; Sanacija plazu Polenšak na cesti R3-713/4910 v km 18,456JN000414/2019-W0120.03.2019
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICEDobava delovnih oblačilJN001079/2019-W0120.03.2019
JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o.VODOVODNI MATERIAL 2019/2020JN001021/2019-W0120.03.2019
DIJAŠKI DOM NOVA GORICAPrenova kopalnic v prostorih Dijaškega doma Nova GoricaJN001023/2019-W0120.03.2019
UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatikoZmogljiv sistem za varjenje in preoblikovanje optičnih vlaken na osnovi CO2 laserjaJN000996/2019-W0120.03.2019
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKEPOŠTNE STORITVEJN000517/2019-B012019/S 023-05056420.03.2019
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANAPreureditev prostorov za glavno pisarno Onkološkega inštituta LjubljanaJN000320/2019-W0120.03.2019
JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o.Pogrebno voziloJN000926/2019-W0120.03.2019
OBČINA LITIJAOŠ PREVOZI NA LINIJI 2 ZA POTREBE OŠ GABROVKA-DOLE V OBDOBJU 2019-2022JN008791/2018-B012018/S 248-57352120.03.2019
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.Obnova obratovalne zapornice pretočnega polja št. 3 na HE DravogradJN000369/2019-E012019/S 017-03717920.03.2019
JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o.vozilo za pogrebno služboJN001241/2019-W0120.03.2019
UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatikoVzdrževanje ter servisiranje računalniške in komunikacijske opremeJN000807/2019-W0120.03.2019
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.Rezervni deli za vzorčevalno napravo premogaJN000417/2019-W0120.03.2019
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.Izvajanje monitoringa razpršenih emisij ob deponiji premogaJN000476/2019-W0120.03.2019
KOBILARNA LIPICA d.o.o.NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJEJN000979/2019-W0119.03.2019
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.Najem licenčne programske opreme MicrosoftJN000700/2019-B012019/S 028-06259719.03.2019
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.Dobava letalskih kartJN009066/2017-C012017/S 248-52370419.03.2019
VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANIOkolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov na lokaciji Mala ulica 3, LjubljanaJN000790/2019-W0119.03.2019
OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBORSukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje dveh letJN007354/2018-B012018/S 204-46437619.03.2019
VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICADOBAVA UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA (UNP)JN000895/2019-W0119.03.2019
OBČINA KRŠKOVzdrževanje zelenic krajevnih skupnosti v letu 2019JN000921/2019-W0119.03.2019
UNIVERZA V MARIBORUDobava, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po sklopih za Univerzo v Mariboru.JN007366/2016-C012017/S 121-24492419.03.2019