Iskanje

Zadnjih 50 objav

NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
Socialno varstveni zavod HrastovecDobava konvencionalnih in ekoloških živilJN007373/2019-B012019/S 204-49607109.12.2019
OBČINA NAKLOOBNOVA CESTIŠČA NA ULICI TOMA ZUPANAJN007917/2019-W0109.12.2019
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJEPrevajalske storitveJN007883/2019-W0109.12.2019
DOM NINE POKORN GRMOVJEDOBAVA GORIVA PO SKLOPIH ZA LETO 2020JN007837/2019-W0109.12.2019
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJZdravilaJN003644/2019-B012019/S 105-25505909.12.2019
DOM STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJESUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVILJN007002/2019-B012019/S 195-47337409.12.2019
UNIVERZA V MARIBORUDobava, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po sklopih za Univerzo v Mariboru.JN007366/2016-C012017/S 121-24492409.12.2019
UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za strojništvoSUKCESIVNA DOBAVA KEMIKALIJ IN LABORATORIJSKE OPREMEJN005821/2018-C012018/S 237-54105509.12.2019
MESTNA OBČINA MARIBORPOSLOVNI NAJEM (OPERATIVNI LEASING) DVEH OSEBNIH VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI v dveh sklopihJN007813/2019-W0109.12.2019
ZDRAVSTVENI DOM CELJEZAVAROVANJE PREMOŽENJA ZDRAVSTVENIH DOMOV CELJSKE REGIJE TER SZOZDJN007948/2019-B0109.12.2019
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJECenitve nepremičnin za obdobje štirih letJN000739/2018-C012018/S 096-21939309.12.2019
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJECenitve nepremičnin za obdobje štirih letJN000739/2018-C012018/S 096-21939309.12.2019
UNIVERZA V MARIBORUSukcesivna dobava promocijskega materialaJN003905/2019-X0109.12.2019
UNIVERZA V MARIBORULetalske karte za Univerzo v Mariboru.JN001895/2017-C012017/S 154-32005009.12.2019
OBČINA BREŽICEDobava pisarniškega materiala v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2021JN007955/2019-W0109.12.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732609.12.2019
OBČINA CERKNICAIzbor izvajalca za tisk in dostavo občinskega glasila Občine Cerknica za leti 2020, 2021JN007833/2019-W0109.12.2019
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.JPE-SAL-314/19 - Dobava črne in barvne metalurgije po sklopihJN007617/2019-W0109.12.2019
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJEStoritve tiskanjaJN003131/2019-C012019/S 162-39923009.12.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732609.12.2019
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANANakup analizatorja za določanje hitrosti sedimentacije eritrocitov s potrošnim materialomJN007679/2019-W0109.12.2019
UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBORDobava knjižnega in neknjižnega gradivaJN007667/2019-B012019/S 212-51945009.12.2019
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE KOPER - Croce rossa della Slovenia - associazione territoriale di CapodistriaFizično varovanje zavetišča za brezdomne osebe v KopruJN007968/2019-W0109.12.2019
UNIVERZA V MARIBORUAvtobusni prevozi za potrebe rektorata Univerze v Mariboru.JN000181/2017-X0109.12.2019
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBORNAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 4 sklopeJN007394/2019-W0109.12.2019
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBORDOBAVA ZEMELJSKEGA PLINAJN006747/2019-W0109.12.2019
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJEVzdrževanje in nadgrajevanje sistema Time & Space za registracijo delovnega časa in kontrolo pristopaJN008287/2019-W0109.12.2019
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBORDIAGNOSTIČNI ULTRAZVOČNI APARATI ZA PREGLEDE V GINEKOLOGIJIJN007540/2019-W0109.12.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732609.12.2019
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019JN008447/2018-C012019/S 063-14732609.12.2019
JKP ŠENTJUR, javno komunalno podjetje, d.o.o.ZEMELJSKO GRADBENA DELA PRI VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJAJN007507/2019-W0109.12.2019
OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE SENOVODOBAVA PREHRAMBENEGA BLAGA ZA ŠOLSKO KUHINJOJN008145/2019-W0109.12.2019
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran - Ginnasio e Istituto nautico e elettronica PiranoStoritve čiščenja prostorov GEPŠ Piran za obdobje 6. 1. 2020 do 31. 12. 2022JN007453/2019-B0109.12.2019
OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAHDobava živil.JN006195/2016-C012017/S 001-00027809.12.2019
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.REKONSTRUKCIJA MHE KNEŽKE RAVNE 1 Z DOBAVO IN MONTAŽO AGREGATA S PRIPADAJOČO ELEKTRO STROJNO OPREMOJN007035/2019-W0109.12.2019
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.Rezervni deli za varnostne ventileJN007247/2019-W0109.12.2019
ZDRAVSTVENI DOM SEVNICADOBAVA SANITETNEGA, LABORATORIJSKEGA, ZOBOZDRAVSTVENEGA, RTG MATERIALAJN009234/2017-B012017/S 208-43002409.12.2019
VRTEC TEZNO MARIBORNABAVA PREHRAMBENEGA BLAGAJN008114/2017-C012018/S 023-04833909.12.2019
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti CeljeIzbira izvajalca za pripravo, dobavo in razdeljevanje dnevno toplih obrokov dijaške prehrane na sedežu naročnikaJN008215/2019-W0109.12.2019
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., JeseniceIzdelava opazovalne vrtine na območju Odlagališča nenevarnih odpadkov Mala MežaklaJN008109/2019-W0109.12.2019
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran - Ginnasio e Istituto nautico e elettronica PiranoJavno naročilo za najem domske kuhinje in pripravo domske, šolske in turistične prehrane GEPŠ PiranJN006979/2019-B0108.12.2019
OBČINA ŠENTILJNAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVM-1 ZA POTREBE PGD VELKAJN007980/2019-W0107.12.2019
VRTEC BELTINCIKonvencionalna in ekološka živilaJN006978/2018-X0107.12.2019
OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVISukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živilJN006856/2019-B012019/S 191-46379507.12.2019
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VITAN KOGNaročilo vozila GVC 16/25 po Tipizaciji GZSJN007993/2019-W0106.12.2019
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORZDRAVILAJN007606/2018-B012018/S 211-48184506.12.2019
DOM UPOKOJENCEV VRHNIKASUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVILJN007413/2019-B012019/S 205-49878706.12.2019
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DragaDobava medicinskega, razkuževalnega in sanitetnega materiala za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2022JN007285/2019-B012019/S 202-49057406.12.2019
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJEIZVEDBA GRADBENIH DEL »VODOVODNI PRIKLJUČEK SKLADIŠČE POGANJCI«JN007864/2019-W0106.12.2019
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVEJavno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidikiJN006769/2019-B012019/S 188-45672706.12.2019