Iskanje

Zadnjih 50 objav

NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
SNAGA d.o.o.Prevzem in obdelava določenih vrst odpadkovJN001055/2017-B012017/S 033-05975326.04.2017
VRTEC ZELENA JAMAKonvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA ZELENA JAMAJN007881/2016-C012017/S 074-14195826.04.2017
OBČINA KRŠKOStrokovni in finančni nadzor nad izgradnjo pločnika na odseku regionalne ceste R3-6793909 Blanca-Brestanica od km 19+810 do km 20+280 - Dolenji LeskovecJN002506/2017-W0126.04.2017
OBČINA BLEDGRADNJA KOMUNALNE OPREME IN UREDITEV CESTE NA OBMOČJU RIBNO – SEVERJN002155/2017-W0126.04.2017
Javne službe Ptuj d.o.o.Dobava vrečk za odpadkeJN002924/2017-W0126.04.2017
OBČINA ORMOŽIzgradnja fekalne in meteorne kanalizacije za naselje pri Vinski kleti v OrmožuJN002711/2017-W0126.04.2017
KOBILARNA LIPICA LIPICA 5, SEŽANACELOVITA PRENOVA HIPODROMA IN UREDITEV OKOLIŠKIH OBJEKTOVJN001761/2017-B0126.04.2017
OBČINA POSTOJNAIZGRADNJA PARKIRIŠČA V KIDRIČEVEM NASELJU V POSTOJNI NA PARC. ŠT. 299/1 K.O. POSTOJNAJN002310/2017-B0126.04.2017
OBČINA NAZARJELETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST V OBČINI NAZARJEJN000741/2017-B012017/S 023-03958226.04.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658026.04.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658026.04.2017
OBČINA DUPLEKIZVEDBA STROJNIH STORITEV ZA VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK ZA DVE LETIJN001838/2017-B012017/S 051-09408226.04.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658026.04.2017
DARS d.d.Odprava pomanjkljivosti pri izvedenih delih na odseku Dramlje-Celje-Arja vasJN001370/2017-B0126.04.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658026.04.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658026.04.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658026.04.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658026.04.2017
OBČINA DUPLEKIZVEDBA STROJNIH STORITEV ZA VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK ZA DVE LETIJN001838/2017-B012017/S 051-09408226.04.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658026.04.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658026.04.2017
OBČINA DUPLEKIZVEDBA STROJNIH STORITEV ZA VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK ZA DVE LETIJN001838/2017-B012017/S 051-09408226.04.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658026.04.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658026.04.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658026.04.2017
SiDG d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007507/2016-C0126.04.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658026.04.2017
SiDG d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007507/2016-C0126.04.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658026.04.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658026.04.2017
SiDG d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007507/2016-C0126.04.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658026.04.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658026.04.2017
DARS d.d.Dimnikarske storitveJN000939/2017-W0126.04.2017
IMTInstrument za določanje vsebnosti ogljika in žvepla v anorganskih vzorcih na principu sežiga vzorca v peči in analize nastalih plinov z IR spektrometrijoJN002826/2017-W0126.04.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658026.04.2017
NIBElektrikaJN5173/201426.04.2017
DARS d.d.Dobava in montaža jeklenih varnostnih ograjJN000956/2017-B012017/S 030-05375626.04.2017
DSO TEZNOGradnja in sanacija DSO TeznoJN002612/2017-W0126.04.2017
SB Slovenj GradecROKAVICE ZA BOLNIŠNIČNO UPORABOJN002458/2017-W0126.04.2017
OBČINA VRHNIKAIzgradnja infrastrukture Delavsko naseljeJN002688/2017-W0126.04.2017
Aerodrom Ljubljana, d.o.o.DVIŽNA PLOŠČADJN002370/2017-W0126.04.2017
MINISTRSTVO ZA OBRAMBOOSKRBA S PITNO VODO NA LOKACIJI SV TRDINOV VRHJN002364/2017-W0126.04.2017
SB Slovenj GradecROKAVICE ZA BOLNIŠNIČNO UPORABOJN002458/2017-W0126.04.2017
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTUROA-027/17; Rekonstrukcija dveh mostov preko hudournikov: pri Šubci na R1-206/1028 v km 2,720 (GO0100); v Trenti na R1-206/1028 v km 4,290 (GO0101)JN001380/2017-B0126.04.2017
VRTCI BREZOVICAŽivalski proizvodi, meso in mesni proizvodiJN7582/20152015/S 212-38528826.04.2017
DARS d.d.Sanacija sistema klic v sili (KVS) na AC Brezovica – Unec, AC Senožeče – Divača in AC Gabrk – FernetičiJN001414/2017-W0126.04.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658026.04.2017
CUDV DragaSANACIJA DIMNIKOVJN001686/2017-W0126.04.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658026.04.2017