Iskanje

Zadnjih 50 objav

NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
OBČINA BRASLOVČEIzgradnja fekalnega kanalizacijskega sistema v Občini Braslovče Zbirni kanal Glinje-Gomilsko-Grajska vas, V. fazaJN007303/2018-W0115.11.2018
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORPERKUTANE AORTNE ZAKLOPKEJN007640/2018-W0115.11.2018
Zavod za gozdove SlovenijeNakup brezpilotnega letalnika - ponovitev JNJN007656/2018-W0115.11.2018
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema DMSJN007016/2018-W0115.11.2018
OBČINA SVETA ANAIZVAJANJE ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH IN GOZDNIH CEST ZA SEZONOI 2018/2019JN007032/2018-W0115.11.2018
VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.Gradbena dela pri vzdrževanju vodovodnega in kanalizacijskega omrežja za obdobje treh letJN007226/2018-E0115.11.2018
MESTNA OBČINA MARIBORNovogradnja transportnega vodovodnega cevovoda Kamnica - Bresternica ob cesti G1-1 Maribor - Ruta (od ulice Nad jezerom do ulice Nad Dravo)JN006691/2018-W0115.11.2018
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJECenitve nepremičnin za obdobje štirih letJN000739/2018-C012018/S 096-21939315.11.2018
SiDG d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007507/2016-C0115.11.2018
SiDG d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007507/2016-C0115.11.2018
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.Izvajanje zimske službe na lokalnih cestah, javnih poteh, javnih površinah in gozdnih cestah v Mestni občini Slovenj Gradec in občini MislinjaJN007333/2018-W0115.11.2018
SiDG d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007507/2016-C0115.11.2018
OBČINA KRŠKOIzvajanje geodetskih storitev v letu 2018JN000207/2018-X0115.11.2018
SiDG d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007507/2016-C0115.11.2018
UNIVERZA V MARIBORUTiskarske in s tem povezane storitveJN003370/2016-C012016/S 127-22800815.11.2018
SiDG d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007668/2016-C012017/S 070-13290315.11.2018
SiDG d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007507/2016-C0115.11.2018
SiDG d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007507/2016-C0115.11.2018
SiDG d. o. o.Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike SlovenijeJN007893/2016-C012017/S 054-09983615.11.2018
SiDG d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007507/2016-C0115.11.2018
SiDG d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007507/2016-C0115.11.2018
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-57/18; Izdelava PGD in PZI za ureditev DKP v Osrednje Celjski in Savinjsko Saleški subregiji – Sklop od 1 do 4JN002704/2018-B012018/S 080-17928915.11.2018
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-57/18; Izdelava PGD in PZI za ureditev DKP v Osrednje Celjski in Savinjsko Saleški subregiji – Sklop od 1 do 4JN002704/2018-B012018/S 080-17928915.11.2018
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-57/18; Izdelava PGD in PZI za ureditev DKP v Osrednje Celjski in Savinjsko Saleški subregiji – Sklop od 1 do 4JN002704/2018-B012018/S 080-17928915.11.2018
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-57/18; Izdelava PGD in PZI za ureditev DKP v Osrednje Celjski in Savinjsko Saleški subregiji – Sklop od 1 do 4JN002704/2018-B012018/S 080-17928915.11.2018
UNIVERZA V MARIBORULetalske karte za Univerzo v Mariboru.JN001895/2017-C012017/S 154-32005015.11.2018
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-129/18: Rekonstrukcija R3-633/1098 Jereka - Jezero, od km 4+900 do km 5+860, skozi naselje Stara FužinaJN006807/2018-B0115.11.2018
Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materialaJN007086/2018-W0115.11.2018
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.ORODJE IN MEHANIZACIJAJN007247/2018-W0115.11.2018
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.Implementacija in vzdrževanje poslovno informacijskega sistema (PIS) Pošte Slovenije in skupineJN008441/2017-E012017/S 185-37973915.11.2018
OBČINA ŠKOFJA LOKADobava in montaža notranje opreme za Vrtec KamnitnikJN007001/2018-B012018/S 195-44090015.11.2018
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Monitoring učinkovitosti ukrepov za prehajanje živali v času obratovanja na AC Draženci-Mednarodni mejni prehod GruškovjeJN006721/2018-W0115.11.2018
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-108/18; DGD in PZI nadomestne gradnje inundacije (MS0091) v km 4,230 in rekonstrukcije mostu čez Muro (MS0090) v km 4,450 na G2-109/357 v PetišovcihJN006290/2018-B012018/S 175-39698015.11.2018
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-110/18: Izdelava reciklaže in sanacija vozišča na R3-658, odsek 1433 Stari trg-Brezovica od km 3.800 do 4.700; od km 4.900 do 6.800 in od km 7.200 do 7.800.JN005636/2018-B0115.11.2018
KOMUNALA TREBNJE d.o.o.Dobava električne energije za obdobje enega letaJN007218/2018-W0115.11.2018
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658015.11.2018
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-121/18: Rekonstrukcija ceste R3-601/7507 Borjana - Robidišče od km 0.140 do km 0.600JN006641/2018-B0115.11.2018
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORVzdrževanje sterilizatorjev GetingeJN007107/2018-W0115.11.2018
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658015.11.2018
BANKA SLOVENIJEPrevajanje in lektoriranjeJN005708/2018-B012018/S 158-36224615.11.2018
ZDRAVSTVENI DOM LENARTNAKUP IN DOBAVA OSEBNEGA VOZILA ZA PREVOZ PACIENTOVJN007670/2018-W0115.11.2018
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o.Dobava električne energijeJN006358/2018-B012018/S 177-40064215.11.2018
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJENakup nalepk s črtnimi kodamiJN007085/2018-W0115.11.2018
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROGradnja povezovalnih cest zaradi ureditve nivojskih prehodov na regionalni železniški progi št. 82 GrosupljeKočevjeJN005678/2018-B0115.11.2018
DOM STAREJŠIH ŠENTJURSukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje dveh letJN006802/2018-B012018/S 189-42646515.11.2018
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.SERVISIRANJE BLAŽILCEV TRKAJN006279/2018-B012018/S 175-39697815.11.2018
UNIVERZA V MARIBORU Filozofska fakultetaNakup knjig in strokovne literatureJN006068/2017-X0115.11.2018
UNIVERZA V LJUBLJANIDelna sanacija strehe rektorata Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12JN006949/2018-W0115.11.2018
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.TEHNIČNI SKRBNIK OBJEKTA DRAGOMELJ 116JN006740/2018-W0115.11.2018
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJEDobava aparatov za odvzem krviJN006467/2018-W0115.11.2018