Iskanje

Zadnjih 50 objav

NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
ZD TrebnjePogonska goriva za službena vozilaJN005578/2017-W0121.07.2017
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVEJavno naročilo za oddajo naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za izvedbo sanacije strehe in fasadnega ovoja na objektu Podutiška 88, pri katerem se upoštevajo okoljski vidikiJN003758/2017-W0121.07.2017
SiDG d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007668/2016-C012017/S 070-13290321.07.2017
SiDG d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007668/2016-C012017/S 070-13290321.07.2017
SiDG d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007668/2016-C012017/S 070-13290321.07.2017
SiDG d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007668/2016-C012017/S 070-13290321.07.2017
SiDG d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007668/2016-C012017/S 070-13290321.07.2017
IzVRSSodelovanje pri razvoju metod vrednotenja ekološkega stanja na podlagi rib in ostale naloge v povezavi z ribjimi združbami in ekološkim stanjem voda na podlagi ribJN006572/2017-W0121.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
SiDG d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007668/2016-C012017/S 070-13290321.07.2017
SiDG d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike SlovenijeJN007668/2016-C012017/S 070-13290321.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
OBČINA AJDOVŠČINAIzvajanje arheoloških izkopavanj med urejanjem starega mestnega jedra – Kastre v AjdovščiniJN005060/2017-B012017/S 094-18428421.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
CPI, LjubljanaPrevajalske storitveJN005869/2017-W0121.07.2017
SiDG d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike SlovenijeJN007371/2016-C012017/S 067-12658021.07.2017
SB TrbovljeOkolju prijazna čistilna sredstva, čistilni pripomočki, papirna galanterija, PE vreče, delovna obleka in bolniško periloJN004763/2017-W0121.07.2017
ELES, d.o.o.Zagotavljanje storitev mobilne in fiksne telefonije.JN005314/2017-E012017/S 100-19933921.07.2017
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANASanacija kletnih prostorov na severni strani stavbe: odprava vlage, ureditev prezračevanja, kanalizacije in elektro omarice v razdelilni kuhinji z jedilnicami na Srednji ekonomski šoli LjubljanaJN006605/2017-W0121.07.2017
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANASanacija kletnih prostorov na severni strani stavbe: odprava vlage, ureditev prezračevanja, kanalizacije in elektro omarice v razdelilni kuhinji z jedilnicami na Srednji ekonomski šoli LjubljanaJN006605/2017-W0121.07.2017
OZGPRENOVA DELA KLETI V ZD BLEDJN006173/2017-W0121.07.2017
MESTNA OBČINA MARIBORUREDITEV CESTE ZMAGEJN005142/2017-B0121.07.2017
MJUStoritve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov, v treh sklopih, oznaka ODZAV-2/2017JN001219/2017-B012017/S 036-06514621.07.2017
OBČINA BOHINJIzdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP BJ-4 (območje Pod skalco, Ribčev Laz)JN006108/2017-W0121.07.2017
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTUROVgradnja ERTMS/ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor-Šentilj-d.m.JN001332/2017-B012017/S 038-06820721.07.2017
NEK d.o.o.FOSAR aktivnosti in inspekcija notranjosti reaktorske posode v NEK Krško med remontom 2018JN003537/2017-W0121.07.2017
SB TrbovljeZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN ODGOVORNOSTIJN005250/2017-B012017/S 098-19390821.07.2017
OBČINA ŠENČURKomunalna ureditev naselij Trboje in ŽerjavkaJN005611/2017-B0121.07.2017
KOMUNALA KRANJ d.o.o.Dobava nadomestnih delov za osebna in tovorna vozilaJN003232/2017-W0121.07.2017
Lekarna LjubljanaPrenova Lekarne MirjeJN005269/2017-W0121.07.2017
UNIVERZA V MARIBORUDobava, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po sklopih za Univerzo v Mariboru.JN007366/2016-C012017/S 121-24492421.07.2017
Lekarna LjubljanaPotrošni material in zaščitna sredstvaJN006317/2017-W0121.07.2017