Iskanje

Zadnjih 50 objav

NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica TrebnjeNAKUP POMIVALNEGA STROJA z višjim razredom energijske učinkovitost in nape.JN003522/2018-W0122.06.2018
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AC in HC SKLOP 1: AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo mesto, Kozina in Hrušica in SKLOP 2: AC baz: Maribor, Slovenske Konjice, Murska Sobota in VranskoJN001571/2018-B012018/S 052-11444022.06.2018
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR1 – ZDRAVILAJN009213/2017-B012017/S 208-43002822.06.2018
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADECNabava EKG aparatovJN003484/2018-W0122.06.2018
Javno podjetje Prlekija d.o.o.NAKUP IN DOBAVA VODOMEROVJN003178/2018-W0122.06.2018
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.SANACIJA TLAČNEGA VODA II. FAZA IN HLAČ NA CČNJN003527/2018-W0122.06.2018
OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICASUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVILJN002794/2018-B012018/S 082-18341922.06.2018
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANIOpravljanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja in dviga ter prevoza gotovine za obdobje 36 mesecevJN003195/2018-B012018/S 095-21635422.06.2018
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo GolnikSUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALAJN009563/2017-C012018/S 115-26138622.06.2018
OBČINA HRPELJE - KOZINADozidava vrtca v Hrpeljah - 2. fazaJN003369/2018-B0122.06.2018
MESTNA OBČINA CELJESklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev v letih 2018-2021JN009229/2017-B012017/S 208-43067522.06.2018
OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGEOpravljanje občasnih prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Moravče od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019JN003236/2018-W0122.06.2018
OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGEDobava električne energije od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2020JN003233/2018-W0122.06.2018
OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGEDobava električne energije od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2020JN003233/2018-W0122.06.2018
MESTNA OBČINA CELJESklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev v letih 2018-2021JN009229/2017-B012017/S 208-43067522.06.2018
OBČINA SLOVENSKA BISTRICAUREDITEV BISTRIŠKE POTIJN003378/2018-W0122.06.2018
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJEIzgradnja namakalnega sistema JabljeJN002829/2018-B0122.06.2018
Javne službe Ptuj d.o.o.Dobava in vgrajevanje asfaltnih zmesiJN001682/2017-X0122.06.2018
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.Vzdrževanje cest in vzdrževanje ter izgradnja komunalne infrastrukture v Mestni občini Slovenj Gradec in občini MislinjaJN002190/2018-C012018/S 111-25326222.06.2018
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.Vzdrževanje cest in vzdrževanje ter izgradnja komunalne infrastrukture v Mestni občini Slovenj Gradec in občini MislinjaJN002190/2018-C012018/S 111-25326222.06.2018
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.Vzdrževanje cest in vzdrževanje ter izgradnja komunalne infrastrukture v Mestni občini Slovenj Gradec in občini MislinjaJN002190/2018-C012018/S 111-25326222.06.2018
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.Vzdrževanje cest in vzdrževanje ter izgradnja komunalne infrastrukture v Mestni občini Slovenj Gradec in občini MislinjaJN002190/2018-C012018/S 111-25326222.06.2018
OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMARsukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Danile KumarJN002041/2018-B012018/S 062-13682522.06.2018
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKODOBAVA ROBOTSKEGA SKLOPA 3JN003622/2018-W0122.06.2018
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKODOBAVA ROBOTSKEGA SKLOPA 1JN003618/2018-W0122.06.2018
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.Sanacija sistema za zajem odlagališčnega plina na odlagališču CERO GajkeJN003125/2018-W0122.06.2018
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJETiskanje in razpošiljanje obrazcev UPN, opominov, odločb in obvestilJN003624/2018-W0122.06.2018
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.Dobava in montaža klima naprav (split) in ventilatorskih konvektorjevJN002955/2018-W0122.06.2018
OBČINA GRADPrevozi šolskih otrok v OŠ Grad v šolskem letu 2018/2019JN003495/2018-W0122.06.2018
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANAObnova tranformatorske postaje TP PoliklinikaJN001973/2018-W0122.06.2018
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih službDobava nadomestnih delov po sklopihJN001902/2018-E012018/S 059-13105222.06.2018
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.AL/FE NEIZOLIRANI VODNIKI IN OZEMLJITVENI MATERIALJN002749/2018-E012018/S 081-18239522.06.2018
VRTEC MENGEŠŽivila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelkiJN458/20162016/S 015-02193622.06.2018
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJEMaterial za tiskanjeJN009216/2017-B012017/S 208-43001622.06.2018
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA d.o.o.Dobava kamenih agregatovJN003488/2018-W0122.06.2018
OBČINA DOMŽALEObnova in rekonstrukcija cest v Domžalah: Kettejeva, Mirana Jarca, Mala Loka, Turnše - Češenik, Pot za BistricoJN003958/2018-W0122.06.2018
MESTNA OBČINA VELENJEIzdelava in montaža zbirke prvih beril - Svetišče knjigeJN003698/2018-W0122.06.2018
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORTObnova sistema ogrevanja sanitarne tople vode za območje plavalnega bazena na Fakulteti za športJN003621/2018-W0122.06.2018
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJENakup Predictive Solutions IMAGO 5 / nadgradnja SPSSJN003441/2018-W0122.06.2018
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Fiksno-mobilne storitveJN003130/2018-E0122.06.2018
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.Asfaltiranje občinskih cest v Mestni občini Slovenj Gradec, faza IIIJN003363/2018-W0122.06.2018
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJEIzvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za merilna mesta za merjenje kakovosti zraka, pri katerih se upoštevajo okoljski vidikiJN009527/2017-X0122.06.2018
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTIDobava in montaža opreme za Center Obala Debeli RtičJN001935/2018-B012018/S 060-13198322.06.2018
UNIVERZA V MARIBORUDobava, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po sklopih za Univerzo v Mariboru.JN007366/2016-C012017/S 121-24492422.06.2018
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTORIzdelava okoljsko manj obremenjujočega blaga - uniform in znakov za naravovarstvene in prostovoljne nadzornikeJN002546/2018-W0122.06.2018
DIJAŠKI DOM POLJANEObnova vertikalnih vej kanalizacije sanitarnih prostorov s kopalnicami(vertikale 1,2 in 4) in sanacija strehe Dijaškega doma PoljaneJN003248/2018-B0122.06.2018
Srednja zdravstvena in kozmetična šola MariborStoritve šolske prehraneJN003285/2018-B012018/S 096-21902422.06.2018
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVENakup in dobava posebne tehnične opreme za službene pse in vodnike službenih psovJN003523/2018-W0122.06.2018
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIKSukcesivna dobava živilJN000664/2017-X0122.06.2018
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVONakup in menjava okoljsko manj obremenjujočih oken na Upravni enoti ČrnomeljJN007162/2017-W0122.06.2018