Iskanje

Zadnjih 50 objav

NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJEOkolju prijazno čiščenje delovnih prostorov Državnega odvetništva RSJN007394/2018-B012018/S 205-46800923.01.2019
MESTNA OBČINA LJUBLJANAUreditev Poljanske cesteJN005650/2018-B0123.01.2019
UNIVERZA V MARIBORULetalske karte za Univerzo v Mariboru.JN001895/2017-C012017/S 154-32005023.01.2019
UNIVERZA V MARIBORULetalske karte za Univerzo v Mariboru.JN001895/2017-C012017/S 154-32005023.01.2019
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVEJavno naročilo za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v stanovanjskih enotah MNZ na območju Republike Slovenije, pri katerih se upoštevajo okoljski vidikiJN008624/2018-W0123.01.2019
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJEStoritve programiranja v programskem jeziku JavaScript za rešitve za sistem EESSIJN008752/2018-W0123.01.2019
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANANakup pripomočkov za anestezijoJN004431/2018-B012018/S 124-28165223.01.2019
MESTNA OBČINA KRANJIZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE BRITOF - PREDOSLJE IN MLAKA PRI KRANJU - PONOVITEVJN002183/2018-B012018/S 063-13899323.01.2019
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.Tehnični pliniJN008428/2018-W0123.01.2019
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.Prevzem in odvoz odpadkov v TEŠJN008146/2018-E012018/S 228-52279323.01.2019
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANASlikopleskarska dela v vseh objektih UKCL (sukcesivna izvedba)JN006386/2018-B0123.01.2019
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.Rezervni deli srednjenapetostnih elektromotorjevJN007263/2018-W0123.01.2019
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družbaGRADNJA SKLADIŠČNEGA OBJEKTA ZA AVTOMOBILE – FAZA 2AJN001157/2018-E012018/S 041-09056223.01.2019
POGREBNO PODJETJE podjetje za opravljanje pogrebne, pokopališke dejavnosti in trgovino Maribor d.d.Kontrolni mrliški pregledi 2019JN000062/2019-W0123.01.2019
JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBORDobava pisarniškega materialaJN008725/2018-W0123.01.2019
SNAGA Javno podjetje d.o.o.Vzdrževanje industrijskih vrat na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje in kompleksu SNAGAJN008728/2018-W0123.01.2019
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SočaOdvoz zdravstvenih in infektivnih odpadkovJN008743/2018-W0123.01.2019
UNIVERZA V MARIBORULetalske karte za Univerzo v Mariboru.JN001895/2017-C012017/S 154-32005023.01.2019
UNIVERZA V MARIBORUDobava, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po sklopih za Univerzo v Mariboru.JN007366/2016-C012017/S 121-24492423.01.2019
OBČINA LAŠKOGEODETSKE STORITVE ZA OBDOBJE DVEH LETJN004974/2017-C012017/S 172-35259123.01.2019
OBČINA LAŠKOGEODETSKE STORITVE ZA OBDOBJE DVEH LETJN004974/2017-C012017/S 172-35259123.01.2019
OBČINA LAŠKOGEODETSKE STORITVE ZA OBDOBJE DVEH LETJN004974/2017-C012017/S 172-35259123.01.2019
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Prenova I. nadstropja na Slovenski cesti 56JN008439/2018-W0123.01.2019
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTIzvajanje storitev upravljanja, čiščenja in fizičnega varovanja površin stavbe ter pripadajočega funkcionalnega zemljišča objekta na naslovih Dunajska cesta 104 in Kardeljeva ploščad 1 v LjubljaniJN000008/2019-B0123.01.2019
OBČINA ORMOŽAGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU SENEŠKO POLJEJN008779/2018-W0123.01.2019
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO»Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na službenih stanovanjih, na okoljsko manj obremenjujoč način«JN008800/2018-W0123.01.2019
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVOPREMOŽENJSKO IN KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJEJN007857/2018-W0123.01.2019
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJETisk in dostava časopisa Zelena deželaJN000086/2019-W0123.01.2019
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVOOblikovalske storitveJN003647/2018-X0123.01.2019
ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIADobava medicinske opremeJN007020/2018-W0123.01.2019
ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIADobava medicinske opremeJN007020/2018-W0123.01.2019
ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIADobava medicinske opremeJN007020/2018-W0123.01.2019
ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIADobava medicinske opremeJN007020/2018-W0123.01.2019
ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIADobava medicinske opremeJN007020/2018-W0123.01.2019
ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIADobava medicinske opremeJN007020/2018-W0123.01.2019
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVEJavno naročilo za oddajo naročila storitev za dobavo napredne preiskovalne platforme za analiziranje bančnih podatkovJN008199/2018-W0123.01.2019
ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIADobava medicinske opremeJN007020/2018-W0123.01.2019
ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIADobava medicinske opremeJN007020/2018-W0123.01.2019
OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA LAPORJESUKCESIVNA DOBAVA EKOLOŠKIH IN KONVENCIONALNIH ŽIVIL ZA OBDOBJE 4 LET, OD 1. 5. 2017 DO 30. 4. 2021JN000472/2017-B012017/S 017-02722623.01.2019
MESTNA OBČINA MARIBORObnova osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski vrt, prenova stare tribune Ljudski vrt zahodna tribunaJN006340/2018-B0123.01.2019
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o.Izvedba gradbenih, montažnih in vzdrževalnih del na kanalizacijskih in vodovodnih sistemihJN008552/2018-B012018/S 241-54943823.01.2019
Center za socialno delo PosavjeIzbira izvajalca storitve E-oskrbaJN008707/2018-W0123.01.2019
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., LjubljanaNakup letalskih vozovnicJN006077/2017-X0123.01.2019
NIJZPoslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnostJN5811/20152015/S 167-30545423.01.2019
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, LjubljanaOpravljanje predhodnih, obdobnih in razširjenih zdravstvenih pregledov redno zaposlenih na RTV SlovenijaJN008534/2018-W0122.01.2019
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTOŽilne opornice, endoproteze in stenti ter potrošni material za periferno angiografijo in koronarni baloni, prevlečeni s citostatikiJN006280/2018-B012018/S 175-39636722.01.2019
Muzej in galerije mesta LjubljaneFotografske storitveJN000087/2019-W0122.01.2019
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICENabava dializnega potrošnega materialaJN008340/2018-B012018/S 234-53423922.01.2019
POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJEJAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA IZGRADNJO PAVILJONSKEGA OBJEKTA NAMENJENEGA PREZENTACIJI MUZEJSKEGA GASILSKEGA VOZILA - ponovitevJN000082/2019-W0122.01.2019
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJEZamenjava kritine na objektih v RijavcihJN007405/2018-W0122.01.2019