Iskanje
NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
OBČINA HOČE - SLIVNICAIzdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za oskrbo Hočkega Pohorja s pitno vodoJN001780/2021-W0121.04.2021
OBČINA MEDVODEIzbira izvajalca vzdrževanja občinskih cest ter prometne signalizacije in prometne opremeJN001079/2021-U012021/S 040-10121421.04.2021
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.Izbira izvajalca storitev 24-urne dežurne službe in pokopališke dejavnostiJN001437/2021-B012021/S 050-12509121.04.2021
OBČINA SVETA ANAUREDITEV RAZŠIRTIVE POKOPALIŠČA SV. ANAJN001463/2021-W0121.04.2021
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologijeOglaševalske storitve za potrebe SPIRIT Slovenija v letih 2020 in 2021«JN002192/2020-C012020/S 195-47251621.04.2021
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICEIzgradnja kanalizacije v naselju Dolenje KronovoJN001495/2021-W0121.04.2021
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.Nakup vozilJN001162/2021-B012021/S 042-10448521.04.2021
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.Tehnično opazovanje pri gradnji drugega tira železniške proge Divača KoperJN008016/2020-E012020/S 252-63782521.04.2021
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADECNabava hitrih antigenskih testov za SARS-COV-2 za 8 (osem) mesecevJN002134/2021-W0121.04.2021
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.Geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - KoperJN008015/2020-E012020/S 252-63782621.04.2021
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.Investicijski supernadzor pri gradnji drugega tira Divača - KoperJN007856/2020-E012020/S 247-61509421.04.2021
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.Dobava in vgrajevanje asfaltnih zmesiJN002539/2019-C012019/S 169-41280721.04.2021
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.Najem delovnih strojevJN002563/2019-X0121.04.2021
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJUvedba novega IS za podporo zdravstvuJN006293/2020-B012020/S 199-48192121.04.2021
OBČINA SLOVENSKE KONJICEIzdelava projektne dokumentacije DGD in PZI opremljanja aglomeracij <2.000 PE v občini Slovenske KonjiceJN001191/2021-B012021/S 043-10801721.04.2021
Inštitut za kovinske materiale in tehnologijeNakup ICP OES spektrometraJN001657/2021-W0121.04.2021
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potreba za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2021JN006065/2020-C012020/S 247-61399021.04.2021
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potreba za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2021JN006065/2020-C012020/S 247-61399021.04.2021
UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za strojništvoSUKCESIVNA DOBAVA KEMIKALIJ IN LABORATORIJSKE OPREMEJN005821/2018-C012018/S 237-54105521.04.2021
Prikazujem 1 do 20 od 69288 zapisov