Iskanje
NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
ZDRAVSTVENI DOM SEVNICADOBAVA OSEBNEGA VOZILAJN001954/2020-W0108.04.2020
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORVzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarijaJN008546/2019-B012019/S 238-58310108.04.2020
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJEVzdrževanje programske opreme ORACLE - 2020/2022JN001654/2020-W0108.04.2020
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran - Ginnasio e Istituto nautico e elettronica PiranoGradnja medetaže v prostorih Elektro in pomorske šole Portorož predvidena je odstranitev obstoječe medetaže in gradnja nove medetaže nad prostoromJN000384/2020-W0108.04.2020
VRTEC DR. FRANCE PREŠERENSukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca dr. France PrešerenJN006869/2018-C012019/S 058-13361108.04.2020
UNIVERZA V MARIBORUDobava, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po sklopih za Univerzo v Mariboru.JN007366/2016-C012017/S 121-24492408.04.2020
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.DOBAVA MINERALNEGA AGREGATA LOMLJENCA IZ KAMNOLOMAJN001841/2020-W0108.04.2020
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODEIzdelava primerjalne študije variant v okviru projekta »Zagotovitev vodnih virov slovenske Istre in zaledja«JN008420/2019-B012019/S 234-57385508.04.2020
Geološki zavod SlovenijeRočni XRF analizatorJN001646/2020-W0108.04.2020
RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJEOkolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov Računskega sodišča Republike Slovenije za obdobje 24 mesecevJN001369/2020-W0108.04.2020
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORNABAVA RTG ZAŠČITNE OPREMEJN001459/2020-W0108.04.2020
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije,okvirni sporazum do 31.12.2020JN000119/2019-C0108.04.2020
Inštitut za vode Republike SlovenijePriprava predloga pilotnega monitoringa ter izvedba pilotnega monitoringa za vrednotenje vplivov podvodnega hrupa zaradi plovbe (pomorski promet, rekreativna plovba) na morske sesalceJN001823/2020-W0108.04.2020
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETAPilotska vzpostavitev TN-ITS storitevJN001265/2020-W0108.04.2020
OBČINA BREŽICEDogradnja hlajenja stare šole Cerklje ob KrkiJN001653/2020-W0108.04.2020
OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČEDobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje do 31.12.2023JN008684/2019-B012019/S 243-59657508.04.2020
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., JeseniceDobava betonskih mešanic za potrebe vzdrževanja cest in kanalizacije v letu 2020JN001507/2020-W0108.04.2020
BANKA SLOVENIJENakup letalskih vozovnic za potrebe Banke SlovenijaJN007460/2019-C012020/S 034-08087708.04.2020
BANKA SLOVENIJENakup letalskih vozovnic za potrebe Banke SlovenijaJN007460/2019-C012020/S 034-08087708.04.2020
UNIVERZA V MARIBORUDobava, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po sklopih za Univerzo v Mariboru.JN007366/2016-C012017/S 121-24492408.04.2020
Prikazujem 21 do 40 od 53150 zapisov