Iskanje
NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.SN STIKALNI BLOKIJN001273/2021-E012021/S 045-11377521.04.2021
MESTNA OBČINA LJUBLJANAOkvirni sporazum za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2022JN006381/2020-X0121.04.2021
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVEČiščenje rezervoarjev v skladiščih ND in odvoz odpadkov na uničenjeJN001054/2019-C012019/S 110-26941021.04.2021
MESTNA OBČINA LJUBLJANACANKARJEVA 10, OBNOVA ULIČNEGA PROČELJA IN STREHE NA STAVBI CANKARJEVA 10 V OKVIRU PROGRAMA LMMJN000856/2021-W0121.04.2021
OBČINA LAŠKOGEODETSKE STORITVE ZA OBDOBJE ŠTIRIH LETJN003979/2019-C012019/S 172-42044621.04.2021
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežjaIzvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja EEN, izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov, EMC, meritev vplivov ......JN008230/2019-F012020/S 042-10037021.04.2021
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKENAKUP OSEBNIH VOZIL (okoljsko manj obremenjujoče blago)JN001663/2021-W0121.04.2021
OBČINA ŠKOCJANGradbeno obrtniška dela na objektu Vrtec BučkaJN000967/2021-W0121.04.2021
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021JN005987/2019-C012020/S 007-01180421.04.2021
Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v občini Ravne na Koroškem 2021 - 2022JN001937/2021-W0121.04.2021
OBČINA PESNICARekonstrukcija LC Vosek-Jarenina-Šentilj IV. fazaJN002488/2021-W0121.04.2021
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA I. SZ. LENDVAI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLASukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živilJN007125/2018-C012019/S 015-03092021.04.2021
POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKONakup gasilskega delovnega vozila avtocisterna AC V-13JN001272/2021-B012021/S 045-11050821.04.2021
MESTNA OBČINA VELENJEAdaptacija 9 stanovanjJN001764/2021-W0121.04.2021
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROD-31/21- Izdelava PZI umestitve tretjega pasu na G2-106/0261 Škofljica-Rašica, 1.etapa od km 5.430 do km 7.230JN001397/2021-W0121.04.2021
UNIVERZA V MARIBORUDobava, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po sklopih za Univerzo v Mariboru.JN007366/2016-C012017/S 121-24492421.04.2021
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.Nabava potrošnega materiala za vzdrževanje na prenosnem plinovodnem sistemu za obdobje treh letJN000135/2021-X0121.04.2021
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBORIZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO PLINSKIH PEČIJN001728/2021-W0121.04.2021
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2021JN006035/2020-C0121.04.2021
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJEPrenova in preureditev južnega trakta kletne etaže poslovne stavbe ZZZS, pri kateri se upoštevajo okoljski vidikiJN001345/2021-W0121.04.2021
Prikazujem 21 do 40 od 69286 zapisov