Iskanje
NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
OBČINA SLOVENSKA BISTRICARekonstrukcija ceste Planina pod Šumikom – Smolarjev mlinJN001078/2016-W0129.06.2016
OBČINA ILIRSKA BISTRICAHrušica - izvedba kanala F6.3 s črpališčemJN001801/2016-W0129.06.2016
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTAizvajanje primetnega in mestnega avtobusnega prometa na območju Mestne občine Murska Sobota z možnostjo spremembe znotraj linijJN001475/2016-B012016/S 095-17023629.06.2016
ZD VrhnikaČiščenje prostorov v Zdravstvenem domu VrhnikaJN002116/2016-W0129.06.2016
VDC NOVO MESTOPREVOZ UPORABNIKOVJN002899/2016-W0129.06.2016
OBČINA IVANČNA GORICARazširitev pokopališča na MuljaviJN002156/2016-W0129.06.2016
MINISTRSTVO ZA OBRAMBOMORS 139/2016-JNMV, NAKUP REŠEVALNE OBLEKE MUSARJN001824/2016-W0129.06.2016
MOPDopolnitev tehnične dokumentacije na projektih vodnogospodarskih ureditev DraveJN001529/2016-W0129.06.2016
MOPStrokovna podpora fokusnim skupinam v sklopu priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050JN001633/2016-W0129.06.2016
MINISTRSTVO ZA OBRAMBOizdelava razširjenega energetskega pregleda vojašnice Andreja Čehovina v Postojni in vojašnice Andreja Molana V Cerkljah ob Krki, MORS 127/2016-JNMVJN001755/2016-W0129.06.2016
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJESanacija kmetijskih zemljiščJN002015/2016-W0129.06.2016
OBČINA AJDOVŠČINAOprema za OŠ Danila LokarjaJN001409/2016-B012016/S 094-16829729.06.2016
MOPKartiranje negozdnih habitatnih tipov 2016/2018JN001226/2016-W0129.06.2016
RTV SLOVENIJANakup plošč iz umetnih snovi za potrebe izdelave scenografijJN002182/2016-W0129.06.2016
MKGPIzdelava strokovne podlage za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politikeJN002228/2016-W0129.06.2016
IRSOPNakup rabljenih službenih avtomobilov - 2016JN002220/2016-W0129.06.2016
Zdravstveni dom Nova GoricaZDRAVSTVENI MATERIALJN002042/2016-W0129.06.2016
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.Uporabniška opremaJN000350/2016-E012016/S 074-12846329.06.2016
VODOVOD - KANALIZACIJA, d.o.o.Obnova talnih obeležb na področju občinskih cest v MOCJN002099/2016-W0129.06.2016
SVRKVrednotenje Operativnega programa Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013JN000886/2016-W0129.06.2016
Prikazujem 59641 do 59660 od 60073 zapisov