Iskanje
NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
UNIVERZA V MARIBORUDobava, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po sklopih za Univerzo v Mariboru.JN007366/2016-C012017/S 121-24492408.04.2020
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTORPrevzem in obdelava komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč za sklope A2, B2, C1.1, C2.1, C4.1, C3.1 in C3.2JN008951/2019-B012019/S 250-62059408.04.2020
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologijePovabilo podpornim institucijam za izvajanje aktivnosti svetovanja, spremljanja in preverjanja v okviru Nacionalne točke za prenos lastništva od leta 2020 do 2023JN000052/2020-W0108.04.2020
DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBORObnova sanitarij in umivalnicJN001326/2020-W0108.04.2020
OBČINA BISTRICA OB SOTLISANACIJA JP TRAMPUŠ, SANACIJA LC SV. KRIŽJN001732/2020-W0108.04.2020
VARSTVENO DELOVNI CENTER ŠENTJURIzdelava projektne dokumentacije in nadzorJN001907/2020-W0108.04.2020
BOLNIŠNICA TOPOLŠICAMedicinski pripomočki za inkontinencoJN000799/2020-W0108.04.2020
BANKA SLOVENIJENakup letalskih vozovnic za potrebe Banke SlovenijaJN007460/2019-C012020/S 034-08087708.04.2020
BANKA SLOVENIJENakup letalskih vozovnic za potrebe Banke SlovenijaJN007460/2019-C012020/S 034-08087708.04.2020
OBČINA KUNGOTAProtiprašna bitumenska zaščita občinskih cestJN001737/2020-W0108.04.2020
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021JN005987/2019-C012020/S 007-01180408.04.2020
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTCI BREZOVICASUKCESIVNE DOBAVE KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVILJN005465/2019-C012019/S 207-50441208.04.2020
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije,okvirni sporazum do 31.12.2020JN000119/2019-C0108.04.2020
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021JN005987/2019-C012020/S 007-01180408.04.2020
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2020JN007626/2018-C012019/S 048-11078108.04.2020
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2020JN007626/2018-C012019/S 048-11078108.04.2020
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021JN005987/2019-C012020/S 007-01180408.04.2020
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2020JN007626/2018-C012019/S 048-11078108.04.2020
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2020JN007626/2018-C012019/S 048-11078108.04.2020
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.Dobava računalniške opremeJN006258/2019-F012020/S 027-06295508.04.2020
Prikazujem 41 do 60 od 53150 zapisov