Iskanje
NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.Vzdrževanje službenih vozilJN003331/2020-W0103.07.2020
MARIBORSKI VODOVOD javno podjetje d.d.Nabava lahkih tovornih vozil v letu 2020JN003449/2020-W0103.07.2020
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJEVzdrževanje Evidence vrednotenja nepremičnin 2020-2021JN002926/2020-B012020/S 093-22234603.07.2020
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.Dobava letalskih kartJN009066/2017-C012017/S 248-52370402.07.2020
OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMARPrenova JV dela stavbe 1 OŠ Danile KumarJN003522/2020-W0102.07.2020
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETACelovita prenova šolskega igrišča na OŠ Franca Rozmana - Staneta v LjubljaniJN002686/2020-B0102.07.2020
OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCACelovita prenova šolskega igrišča na OŠ Mirana Jarca v LjubljaniJN002687/2020-B0102.07.2020
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021JN005987/2019-C012020/S 007-01180402.07.2020
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021JN005987/2019-C012020/S 007-01180402.07.2020
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021JN005987/2019-C012020/S 007-01180402.07.2020
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021JN005987/2019-C012020/S 007-01180402.07.2020
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.Vzdrževanje vozil - ponovitevJN002890/2020-E012020/S 092-22090402.07.2020
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ROGAŠKA SLATINASUKCESIVNA DOBAVA ŽIVILJN002962/2020-B012020/S 094-22394002.07.2020
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.Košnja brežin in odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin na območju akumulacijskih bazenov HE Boštanj, HE Arto Blanca in HE Krško v letu 2020JN003664/2020-W0102.07.2020
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizmaVzpostavitve on-line treninga »My way of escape to Slovenia«JN001508/2020-W0102.07.2020
MESTNA OBČINA NOVA GORICAUreditev kolesarske poti v Solkanskem športnem parkuJN003183/2020-B0102.07.2020
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežjaDobava in montaža regulacijske dušilke (VSR) za RTP Cirkovce v okviru implementacije kompenzacijskih naprav v EES - Sincro.Grid 2. fazaJN008920/2019-E012019/S 249-61961302.07.2020
OBČINA MEDVODEObnova vozišč po postopku hladne reciklaže s penjenim bitumnomJN003467/2020-W0102.07.2020
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORNajem načrtovalnega sistema za potrebe radioterapijeJN003463/2020-B012020/S 106-25600402.07.2020
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJEOPREMA ZA BIVANJE NA TERENUJN003205/2020-B012020/S 100-23966402.07.2020
Prikazujem 61 do 80 od 56538 zapisov