Iskanje
NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROD-56/21; PZI - Sanacija plazu in rekonstrukcija ceste R3-744/2346 Štore - Svetina - Laško od km 3,970 do km 4,500JN003085/2021-W0104.08.2021
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROD-74/21; Preplastitev R3-711/9017, Rače-Šikole na stacionaži od 4485 m do 5608 mJN003992/2021-W0104.08.2021
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTUROIzdelava strokovnih podlag, okoljskega poročila, študije variant/predinvesticijske zasnove in državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Jožeta Pučnika LjubljanaJN003009/2021-B012021/S 092-23902504.08.2021
OBČINA ČRNOMELJObnova gradu Črnomelj ureditev velike kleti in dela pritličjaJN004740/2021-W0104.08.2021
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROA-101/21; Zaščita državnih cest pred padajočim kamenjem (nivo ukrepa 1) - Sklop 1, 2, 3, 4, 5 in 6JN003024/2021-B0104.08.2021
OBČINA KUNGOTAPrevozi osnovnošolskih otrok v Občini Kungota za šolska leta 2021/22, 2022/23, 2023/24 in 2024/25JN003524/2021-B012021/S 103-27164904.08.2021
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJEIzvedba sanacije dotrajanih električnih inštalacij v objektu Okrožnega in Okrajnega sodišča v Murski SobotiJN004588/2021-W0103.08.2021
PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADECSukcesivna dobava živil v obdobju 2021-2025JN004020/2021-B012021/S 115-30178403.08.2021
OSNOVNA ŠOLA DOBSukcesivna dobava živil v obdobju 2021-2024JN007071/2020-B012020/S 222-54300303.08.2021
MESTNA OBČINA KOPERUreditev obzidja ob BastionuJN004388/2021-W0103.08.2021
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.Dobava letalskih kartJN009066/2017-C012017/S 248-52370403.08.2021
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTIStrokovni nadzor nad energetsko sanacijo in adaptacijo objekta CŠOD OE SočaJN004456/2021-W0103.08.2021
NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o.Izdelava projektne dokumentacije in druge storitve za projekt - Vila Vodnikova ul. 14JN004116/2021-W0103.08.2021
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJENadgradnja WiFi omrežjaJN004662/2021-W0103.08.2021
OBČINA ŽALECOskrba s pitno vodo v Savinjski regiji 1. sklopJN003309/2021-B0103.08.2021
OBČINA KOČEVJEUreditev Parka medgeneracijskega sodelovanjaJN004617/2021-W0103.08.2021
MESTNA OBČINA KRANJIzvajanje geodetskih storitev za obdobje 36 mesecevJN002767/2019-C012019/S 148-36526803.08.2021
VRTEC MLADI RODSukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Mladi rodJN002056/2021-B012021/S 066-17067103.08.2021
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potreba za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2021JN006065/2020-C012020/S 247-61399003.08.2021
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potreba za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2021JN006065/2020-C012020/S 247-61399003.08.2021
Prikazujem 61 do 80 od 73995 zapisov