Iskanje
NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
MESTNA OBČINA LJUBLJANAOkvirni sporazum za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2022JN006381/2020-X0114.01.2021
OBČINA PODLEHNIKPLAZ NA CESTI ZGORNJI LESKOVEC - SPODNJE GRUŠKOVJE - PODLEHNIK LC 456 461JN007045/2020-W0114.01.2021
MESTNA OBČINA LJUBLJANAOkvirni sporazum za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2022JN006381/2020-X0114.01.2021
MESTNA OBČINA LJUBLJANAOkvirni sporazum za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2022JN006381/2020-X0114.01.2021
MESTNA OBČINA LJUBLJANAOkvirni sporazum za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2022JN006381/2020-X0114.01.2021
MESTNA OBČINA LJUBLJANAOkvirni sporazum za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2022JN006381/2020-X0114.01.2021
UNIVERZA V MARIBORUDobava, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po sklopih za Univerzo v Mariboru.JN007366/2016-C012017/S 121-24492414.01.2021
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALENakup opreme za potrebe investicijskega projekta »Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja« (3 sklopi)JN007215/2020-W0114.01.2021
OBČINA VELIKA POLANAPoslovna cona Vüdina (ponovitev postopka)JN007515/2020-W0114.01.2021
OBČINA LENARTDobava električne energije za čas 18 mesecevJN008027/2020-W0114.01.2021
UNIVERZA V MARIBORUIzvedba prilagoditev za namen umestitve in zagotovitve delovanja raziskovalne opremeJN007425/2020-W0114.01.2021
BOLNIŠNICA TOPOLŠICASukcesivna dobava Ag hitrih testov za SARS-CoV-2 za obdobje enega letaJN007385/2020-W0114.01.2021
OBČINA KOČEVJEOkvirni sporazum za izvajanje geodetskih storitev za potrebe občine KočevjeJN001294/2019-X0114.01.2021
UNIVERZA V MARIBORUSukcesivna dobava promocijskega materialaJN003905/2019-X0114.01.2021
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRBOVLJE-MESTODobava in izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo AC 35/60JN007554/2020-B012020/S 237-58283614.01.2021
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANANAKUP IN POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE APARATA FIBROSCANJN006734/2020-W0114.01.2021
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021JN005987/2019-C012020/S 007-01180414.01.2021
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJECenitve nepremičnin za obdobje štirih letJN000739/2018-C012018/S 096-21939314.01.2021
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVANABAVA ELEKTRIČNE ENERGIJEJN007670/2020-W0114.01.2021
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.Izvajanje meritev vpliva na ozračje v RCERO in CČN LjubljanaJN007741/2020-W0114.01.2021
Prikazujem 61 do 80 od 65352 zapisov