Iskanje
NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
OBČINA DOMŽALEGradnja Brvi čez Dolsko mlinščico, Mala Loka Kamniška Bistrica kot zelena os regijeJN004516/2021-W0103.08.2021
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potreba za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2021JN006065/2020-C012020/S 247-61399003.08.2021
KNJIŽNICA CIRILA KOSMAČA TOLMINNakup bibliobusa za potrebe Knjižnice Cirila Kosmača TolminJN003776/2021-B012021/S 109-28672503.08.2021
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021JN005987/2019-C012020/S 007-01180403.08.2021
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2021JN006035/2020-C0103.08.2021
VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.Dobava električne energije za obdobje 2022-2024JN002364/2021-E012021/S 074-18982803.08.2021
OBČINA SEVNICAIzdelava DGD in PZI dokumentacije za dograditev OŠ BlancaJN004660/2021-W0103.08.2021
OBČINA LITIJASANACIJA PLAZLJIVIH OBMOČIJ NA CESTI LC 208111 ODSEK TEPE - POLŠNIKJN004345/2021-W0103.08.2021
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALENakup letalskih vozovnic in organizacija namestitvenih aranžmajev za potrebe Univerze na Primorskem (okvirni sporazum)JN003353/2019-C012019/S 180-43913103.08.2021
OBČINA LITIJASANACIJA JAVNE POTI JP 708521 POLŠNIK SERUČ - PASJEKJN004174/2021-W0103.08.2021
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALENakup in najem energijsko učinkovite računalniške opreme za potrebe Univerze na Primorskem za obdobje štirih let - 2JN006768/2020-C012021/S 057-14383003.08.2021
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družbaNabava jeklenih dvižnih vrvi in ostalih materialov za različna dvigala za potrebe Luke Koper, d.d.JN004202/2021-E012021/S 119-31618903.08.2021
INSTITUT JOŽEF STEFANNAKUP PLAZEMSKE NAPRAVE ZA IN-SITU MERITVE VUV IN UV SEVANJA MED OBDELAVO POVRŠIN TRDNIH MATERIALOVJN004878/2021-W0103.08.2021
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021JN005987/2019-C012020/S 007-01180403.08.2021
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEMRestavriranje stranskih oltarjevJN004478/2021-W0103.08.2021
UNIVERZA V MARIBORUČlanstvo Gartner for IT Leaders Advisor za obdobje 3 (treh) letJN004789/2021-W0103.08.2021
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo GolnikDOBAVA CENTRALNEGA MONITORINGA Z VZDRŽEVANJEMJN003283/2021-B012021/S 098-25429103.08.2021
MESTNA OBČINA NOVO MESTODobava in dostava FM-SISTEMA (ali ekvivalentnega) za gluhe in naglušne v letu 2021JN004870/2021-W0103.08.2021
MESTNA OBČINA NOVO MESTODobava in postavitev urbane opreme na območju Konjeniškega centra Češča vas Novo mesto v letu 2021JN004754/2021-W0103.08.2021
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo GolnikPRIPRAVA IN RAZDELJEVANJE GOTOVIH OBROKOV HRANEJN003609/2021-B012021/S 105-27695903.08.2021
Prikazujem 81 do 100 od 73995 zapisov