Pregled vnosa

JAVNO NAROČILO

Št. objave na portalu javnih naročil: JN006094/2018-C01

Datum objave javnega naročila: 13.12.2018

Št. objave na TED: 2018/S 241-551014

Naročnik

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

Odločitev o oddaji naročila prenos datoteke

Datum objave odločitve: 10.01.2019